MKB-Nederland: Banken lenen te weinig geld

Loek Hermans reageert op uitspraken Bos over terughoudendheid banken

15 december 2009

Ministers van der Hoeven en Bos zijn het oneens over het gedrag van banken in het kader van de financiële crisis. Loek Hermans van MKB-Nederland reageert op Radio 1 op dit onderwerp.

Minister van der Hoeven van Economische Zaken heeft haar kritiek geuit op de manier waarop banken omgaan met de kredietcrisis: het lijkt steeds moeilijker te worden om een lening te krijgen. En dat terwijl ondernemers juist nú geld nodig hebben, om het hoofd boven water te houden of om te investeren voor de toekomst.

Minister Bos van Financiën spreekt echter tegen dat banken steeds minder kredieten verstrekken. Er worden volgens hem geen scherpere criteria geconstateerd, en er is geen daling van de kredietverlening te zien – alleen een daling van de groei ervan.

Vanuit MKB-Nederland heeft voorzitter Loek Hermans vanochtend op radio 1 scherp op deze uitspraken van de minister gereageerd. Hij merkt op dat alleen al de 800 meldingen die hierover bij MKB Servicedesk gedaan zijn, duidelijk maken dat er een probleem bestaat tussen ondernemers en banken.

De redenen dat de kredietverlening in cijfers nog niet gedaald is, zijn dat er kredieten verleend zijn waarvan de aanvraag al liep voor de crisis, en dat ondernemers hun bestaande leningen maximaal benutten.

Hermans geeft aan dat het logisch is dat banken in een economisch onzekere tijd als deze voorzichtig zijn, maar het is onacceptabel dat banken de rente hebben opgeschroefd tot 8 en soms wel 12 %.

Bedrijven willen nú investeren, en door het huidige beleid van banken dreigt er een economisch verkeerde koers ingezet te worden.

MKB-Nederland zal binnenkort overleg hebben met banken om hen tot een ondernemersvriendelijker beleid aan te zetten. Hierbij zullen concrete situaties van ondernemers op tafel gelegd worden. Want, zegt Hermans, één of twee keer kan er sprake zijn van toeval, maar geen 800 keer.