De subsidie top 6

Een overzicht van veel voorkomende subsidieregelingen

16 juni 2017

Er bestaan honderden subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden in Nederland. Welke subsidies worden vaak aangevraagd? We zetten de zes meestgebruikte subsidieregelingen op een rij.

Omdat er zoveel subsidieregelingen mogelijk zijn in Nederland, hebben we een overzicht gemaakt van de zes meest aangevraagde subsidies. Misschien kom jij als ondernemer ook voor een van deze mogelijkheden in aanmerking.

Subsidieregeling Innovatieprestatiecontracten (IPC) (Let op: Geen budget voor in 2017)

De Subsidieregeling Innovatieprestatiecontracten richt zich op mkb-bedrijven die een inhoudelijke samenhang met elkaar hebben (keten, regio, thema, branche, etc.). De mkb-bedrijven voeren in een samenwerkingsverband een eigen meerjarig innovatieplan uit. Tien tot twintig mkb-ondernemers kunnen over een periode van maximaal twee jaar aan collectieve en 'eigen' innovaties werken tijdens een IPC-project. 

Instantie: Agentschap NL

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO is bedoeld om speur- en ontwikkelingswerk in het bedrijfsleven te stimuleren. Met de WBSO kun je de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk verlagen. De regeling is bedoeld voor iedere innoverende ondernemer in Nederland, van zelfstandige en mkb-ondernemer tot multinational. Het budget voor de WBSO is in 2017 1.205 miljoen euro. 

Projecten die in aanmerking komen voor WBSO moeten de aanvrager iets nieuws in technische zin opleveren, zoals onderdelen van of gehele technisch nieuwe fysieke producten, productieprocessen of programmatuur. Om te bepalen of er inderdaad sprake is van technische nieuwheid, moet je als aanvrager duidelijk maken wat het technische probleem is, wat de gekozen oplossingsrichting is en wat de technische onzekerheden zijn.

Instantie: Agentschap NL

Innovatiekrediet

Met het Innovatiekrediet (voorheen uitdagerskrediet) kun je als mkb-ondernemer financiering krijgen voor innovatieve projecten met veel commerciële potentie, maar die ook de nodige financiële risico’s met zich meebrengen. Deze projecten moeten gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Het Innovatiekrediet vermindert het financiële risico voor de ondernemer: mislukt het project, dan hoeft het Innovatiekrediet niet te worden terugbetaald. Slaagt het project, dan moet de lening inclusief rente binnen tien jaar worden terugbetaald. 

Het Innovatiekrediet is een risicodragend krediet, waarop rente wordt berekend. De hoogte van de rente is afhankelijk van het risicoprofiel en bedraagt 4, 7 of 10 procent.  

Instantie:  Agentschap NL

Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 

De MIA is een fiscale stimuleringsregeling die ondernemers moet aanzetten te investeren in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een beter milieu. Als je in aanmerking komt voor MIA, mag je tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

De overheid hanteert verschillende aftrekpercentages. De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA staan op de MIA-milieulijst van het ministerie van VROM. De meeste bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor zowel de MIA als de Vamil. 

Ga je investeren in nieuwe apparaten, voertuigen, gebouwen of andere bedrijfsmiddelen? Als je kiest voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kom je wellicht in aanmerking de regeling willekeurige afschrijving (Vamil).

Wie recht heeft op Vamil, kan investeringskosten afschrijven op het meest gunstige moment. Vamil geldt alleen voor bedrijfsmiddelen die voorkomen op de milieulijst van het ministerie van VROM. 

Instantie: Agentschap NL

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Met de Energie Investeringsaftrek kun je 41,5 procent van de investeringskosten die je hebt gemaakt, aftrekken van je fiscale winst. Hoeveel voordeel je hierdoor hebt, is afhankelijk van het belastingpercentage, maar is ongeveer 10 procent van de goedgekeurde investeringskosten. Je kunt de EIA toepassen naast de gewone investeringsaftrek.

Bedrijfsmiddelen die aftrekbaar zijn, staan op de Energielijst van AgentschapNL, die elk jaar wordt vernieuwd. Ook voor bedrijfsmiddelen die niet op deze lijst staan, kan soms aftrek worden aangevraagd.

Instantie: Agentschap NL

Private Sector Investeringsprogramma (PSI)

Het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) is een subsidieprogramma van de Nederlandse overheid. Het programma heeft als doel duurzame economische groei in ontwikkelingslanden te stimuleren, door het ondersteunen van innovatieve investeringsprojecten in die markten.

Het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) is een programma van de Nederlandse overheid voor de ondersteuning van vernieuwende investeringsprojecten in opkomende markten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Midden- en Oost-Europa.

Een PSI-project is een investeringsproject dat wordt uitgevoerd door een Nederlands (of buitenlands) bedrijf in samenwerking met een lokale partner in een van de landen waarvoor PSI is opengesteld. Als de investering voldoet aan de criteria, kan deze in aanmerking komen voor een PSI-subsidie. De subsidie bestaat uit een bijdrage in de investeringskosten.

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken