Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven verlengd

Ook in 2012 en 2013 subsidie veiligheidsscan voor kleine bedrijven

09 juli 2013

De VKB is met twee jaar verlengd. Hierdoor kunnen kleine ondernemers ook in 2012 en 2013 bij de overheid terecht voor financiële ondersteuning bij het uitvoeren van een veiligheidsscan en het nemen van maatregelen.

Voor beide jaren is vijf miljoen euro beschikbaar gesteld door de overheid. 'Een overval of inbraak heeft vaak grote gevolgen voor een ondernemer', aldus minister Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie. 'Omdat het ondernemers vaak ontbreekt aan geld, tijd en kennis om zich beter te beveiligen, gaan we daarbij helpen.'  

Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven

Kleine bedrijven tot tien fte en maximaal vijf vestigingen kunnen gebruik maken van de Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven. Het laten uitvoeren van een zogenaamde veiligheidsscan moet door een erkend deskundige gebeuren. De kosten van de scan kan je declaren tot maximaal 300 euro per scan, je betaalt hier zelf 50 euro van. Je kan de veiligheidsscan digitaal aanvragen, hiervoor heb je eHerkenning nodig.

Vergoeding tot 700 euro 

Als de ondernemer vervolgens de door de inspecteur aangeraden maatregelen uitvoert, wordt ook de andere helft van de kosten voor de veiligheidsmaatregelen vergoed, tot maximaal 700 euro. Ook als je de aanbevelingen uit de scan niet opvolgt, krijg je wel de kosten voor de veiligheidsscan vergoed. In totaal kun je 1000 euro subsidie/vergoeding per vestiging ontvangen.

Let op: inmiddels is de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) beëindigd. 

In 2013 is het thema Veiligheid Kleine Bedrijven geïntegreerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.