Krijg jij ook geen geld bij de bank?

Laat het ons weten

08 juli 2009

We zijn al een tijdje bezig om inzicht te krijgen in de manier waarop banken omgaan met aanvragen voor financiering. We willen graag weten wat jouw ervaringen zijn.

Onlangs stond er in de Telegraaf te lezen dat Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) nog steeds ontevreden is over de kredietverlening door de banken. Ze staat achter de verleende miljardensteun, "maar nu moeten ze gewoon hun werk doen. Het kan niet zo zijn dat gezonde bedrijven omvallen".

De bewindsvrouw overlegde met de bankensector. Collega Bos (Financiën) stelde eerder dat het uitleenvolume wel degelijk op peil bleef. "Bos kijkt naar de statistieken en dan kijk je terug", aldus Van der Hoeven. "Ik kijk vooruit en die ontwikkelingen zitten nog niet in de cijfers. Als ze er al ooit inkomen, want bedrijven die direct bij het loket worden afgewezen, worden nergens geregistreerd."

De CDA-politica roept de werkgeversverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW daarom op alle klachten van hun leden nauwkeurig te registreren. Dit gebeurt nu al via de Kredietcrisisdesk.

Tijdens de Hoorzitting van 24 april j.l. in de Tweede kamer (bekijk de korte video) . Of luister naar het interview met Willem Overbosch van de MKB Servicedesk op de Wereldomroep. Uit onderzoek in opdracht van MKB blijkt dat talloze bedrijven vrezen voor hun voortbestaan vanwege terughoudendheid bij banken. Meer dan 1 op de 3 ondernemers verwachtte toen dat de kredietkraan dit jaar dicht blijft.

De Telegraaf vervolgt met het feit dat Minister van der Hoeven erkent dat er niet echt een dwangmiddel is om het uitleengedrag van de financiële sector te veranderen: "Maar de publieke opinie over de banken is steeds negatiever geworden, en dat vinden ze niet leuk."

Daarnaast zijn de garantieregelingen van de overheid volgens Van der Hoeven onvoldoende bekend 'bij de haarvaten' van het bankwezen. "En als die regeling zelf niet deugt, dan ben ik altijd bereid deze te veranderen."

Wil je ook dat er iets gaat veranderen? Laat ons dan weten wat! Dat kan via een reactie, op Twitter of een mail naar redactie@mkbservicedesk.nl