Top 5 van klachten over kredietverlening door banken

Eerste resultaten kredietdesk voor ondernemers openbaar

12 april 2010

Sinds november 2009 registreert de Ondernemerskredietdesk klachten van ondernemers over het gedrag van banken bij het verlenen van krediet. Banken geven via de media de indruk dat er niets aan de hand is. De lobby van MKB-Nederland en VNO-NCW richt zich op de verbetering van de kredietfaciliteiten. Wat zeggen de eerste cijfers?

Hoe ziet de vraag naar krediet eruit? Het blijkt dat 41% van de ondernemers die een melding hebben gedaan bij de Ondernemerskredietdesk vooral krediet aanvragen om het werkkapitaal te vergroten. 90% van de ondernemers zoekt krediet tot 200.000 euro en bijna 90% van de bedrijven die een melding gedaan hebben zijn kleiner dan 20 werknemers. Ondernemers vragen dus wel om krediet, maar wat is de aard van de melding van de klachten over banken? Top 5 van klachten over banken Op basis van de binnengekomen klachten meldt de Ondernemerskredietdesk de volgende belangrijkste klachten over kredietverlening door banken:

  1. Mijn bank weigert mij krediet te verlenen (48%)

  2. Mijn bank heeft mijn bestaande krediet ingetrokken (15%)

  3. Mijn bank heeft het bestaande krediet beperkt (7%)

  4. Mijn bank heeft eenzijdig de kredietvoorwaarden gewijzigd (3%)

  5. Mijn bank heeft de rente van het bestaande krediet verhoogd (3%)

Top 5 vragen van ondernemers over kredietverlening Uit de gegevens van de kredietdesk voor ondernemers blijkt dat ondernemers vooral vragen hebben over het proces van kredietverlening.

  1. Kredietverlening - het proces (26%)

  2. Kredietverlening - geweigerd krediet (24%)

  3. Overig - ik wil advies (22%)

  4. Overheidsregelingen - Borgstellingsregeling BBMKB - (10%)

  5. Overheidsregelingen - Microfinanciering - (2%)

De overheid heeft tal van maatregelen genomen om de kredietverlening weer op gang te brengen, maar de ondernemers die zich melden bij de Ondernemerskredietdesk lijken niet van alle regelingen gebruik te (kunnen) maken. Omdat er weinig vraag is naar kredieten boven de 200.000 euro worden er vrijwel geen vragen gesteld over de Groeifaciliteit en Garantie Ondernemingsfinanciering.

Wat is jouw mening over de kredietverlening? Ik vind het vooral opvallend dat er heel weinig vragen zijn over de regeling voor Microfinanciering, terwijl dit toch gaat om bedragen tot 35.000 euro. Uit cijfers van Qredits blijkt dat er 545 aanvragen zijn gehonoreerd. Is dit een succes of wordt er nog weinig gebruik gemaakt van de regeling?

De nieuwe Taskforce Kredietverlening gaat in ieder geval onderzoek doen naar de oorzaken van de stagnerende kredietverlening. Het doel is de kredietverlening aan ondernemers sterk te verbeteren.  

Kan de overheid een rol spelen bij het lostrekken van de kredietverlening door banken of moeten banken toch maar eens serieus gaan kijken naar de klachten van ondernemers?

Auteur

Willem Overbosch