Investeren met bankkrediet? Pas op!

Risico's aan lening met korte looptijd

10 augustus 2012

Investeren met bankkrediet is niet zonder risico. Banken zullen de komende jaren een steeds strenger kredietbeleid voeren. Daarmee loop je als ondernemer het risico dat de lening die je nú voor een korte looptijd aangaat, straks door je bank niet opnieuw gefinancierd wordt.

Eerste Hulp Bij Financiering

Die waarschuwing geeft drs. M. Visser van financieel adviesbureau MILK Strategy & Finance. Zijn boodschap: Maak nú al afspraken met je bank over de toekomst.

Lening aangaan

Visser schetst het volgende: Je gaat naar de bank omdat je een investering wil financieren met een lening. Dan betaal je – net als vroeger – een basisrente met een opslag. Die rente bestaat uit de kostprijs van de bank, de gewenste winstmarge en een premie voor de risico’s die de bank in je onderneming ziet. Daarbovenop komt een opslag voor liquiditeitskosten. Visser: "Deze kosten waren er altijd al, maar zijn sinds de crisis hoger dan vroeger. Bovendien is deze premie hoger naarmate de gevraagde financiering langer moet duren."

Kortdurende leningen

Banken geven liever kortdurende leningen, zeker als ze niet al hun liquiditeitskosten kunnen doorberekenen. Kom je aan het einde van de financieringstermijn, dan berekent de bank een nieuwe rente voor je volgende financieringsperiode. Deze rente kan lager, maar ook hoger uitvallen. Extra nadeel van deze korte financieringstermijn is dat de bank aan het einde van een financieringsperiode opnieuw kijkt of ze je onderneming wil financieren en zo ja: tegen welke voorwaarden. De zorg van Visser – dat banken de komende jaren een steeds strenger kredietbeleid zullen voeren – zou ervoor kunnen zorgen dat een bedrijf dat nu nog wél financiering krijgt, die financiering over een aantal jaren niet meer krijgt. Dit omdat je dan aan hogere eisen qua rentabiliteit en solvabiliteit moet voldoen.  Wil je eigen bank je niet meer financieren, dan zal een andere bank dat ook niet zomaar doen.

Maak duidelijke afspraken

Zorg er dus voor dat je een niet te groot liquiditeitsrisico binnenhaalt en dat je alert bent bij het aangaan van financiële verplichtingen. Doe je een belangrijke investering, waarvoor een lange financiering het meest geschikt lijkt? Kies dan ook voor een lange investering. Kies je voor een lening met een korte looptijd? Maak dan afspraken met je bank over herfinanciering. Spreek bijvoorbeeld af welke eisen de bank aan je rentabiliteit en solvabiliteit zal stellen. Dan weet je op tijd wat je te wachten staat en kun je je voorbereiden.

Bron: MILK

Op zoek naar financiering? Gebruik hiervoor de menigte! Kijk op www.mkbcrowdfunding.nl voor meer informatie.