Bonusregeling bij een arbeidsovereenkomst

Wat houdt het in en waar moet ik op letten?

24 maart 2020

Veel medewerkers ontvangen bovenop hun maandelijkse loon iets extra’s. Dit kan bestaan uit een bonus, winstdeling of dertiende maand. In dit artikel vind je inleidende bepalingen over dergelijke regelingen.

Template Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Template Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Winstdeling

Bij winstdeling kan je je werknemer aan het eind van het jaar laten meedelen in de winst. Je kan afspreken dat de werknemers ieder jaar in de winst meedelen, of je kan het per jaar bekijken en de werknemers alleen laten meedelen als je vindt dat de bedrijfsresultaten het toelaten. Maar, als je eenmaal hebt afgesproken dat werknemers ieder jaar in de winst delen, dan kan je er alleen van afzien als er helemaal geen winst is gemaakt. Vaak ziet een dergelijke bepaling er zo uit:

Winstdeling of dertiende maand

Je medewerker heeft als de bedrijfsresultaten dit toelaten, recht op een winstuitdelingsuitkering en/of een dertiende maand. Ieder jaar bekijk je opnieuw aan de hand van de bedrijfsresultaten in hoeverre je een deel van de winst of een dertiende maand uitbetaalt. Als werkgever kan je ook besluiten om een werknemer jaarlijks een bonus toe te kennen als beloning voor zijn inzet. Dat is een eenmalige uitkering voor bijzondere prestaties. Vaak wordt bonus toegepast als extra ‘variabel salaris’ in functies waar wordt beloond naar prestatie (targets), bijvoorbeeld in de sales functies. In de wet is niets geregeld voor het toekennen van bonussen aan werknemers. Jij hebt dus in principe zelf de keuze om te bepalen of je jouw werknemers jaarlijks wel of geen bonus geeft. Denk eraan dat deze vrijheid wel beperkt is, je kan namelijk niet zomaar bonussen toekennen aan willekeurige werknemers.

Wijzigen bonus

Bij het wijzigen van de bonus is het van belang of je deze bonus hebt vastgelegd in een regeling of niet. Heb je niets vastgelegd dan ben je vrijer (wel binnen de grenzen van goed werkgeverschap!) om te bepalen of een werknemer in aanmerking komt voor een bonus.

Wel moet je rekening houden met het volgende: Wanneer je een werknemer al jarenlang structureel een bonus verstrekt en je besluit van het een op het andere moment dat niet meer te doen dan zal dat in principe geen teken zijn van goed werkgeverschap. De werknemer zal zich dan kunnen beroepen op het standpunt dat de bonus stilzwijgend een onderdeel is gaan vormen van de arbeidsovereenkomst.

Wat het precieze salaris moet zijn van je medewerkers, is een vraag waar veel ondernemers mee worstelen. Je wil je werknemer uiteraard niet teveel betalen, maar betaal je te weinig dan is de kans groot dat je je werknemer ontevreden en gedemotiveerd raakt. Doe de salarischeck om te kijken wat functiegenoten rond die leeftijd verdienen.