Wat geef ik uit aan financiële diensten?

Maak een overzicht voordat je naar de bank gaat voor een lening

10 augustus 2012

Een klant die veel te besteden heeft, is interessanter voor een bank dan een klant die weinig te besteden heeft. Hoe staat het met jouw bestedingsruimte? Zorg dat je dit weet voordat je een gesprek over een lening bij de bank hebt.

Whitepaper Hoe maak ik een ondernemingsplan?

1. Waar leen je geld?

Heb je een hypotheek voor je woonhuis? Leasecontracten voor je auto(’s)? Alles wat je op termijn betaalt in ruil voor een hogere prijs, betekent een lening. Denk hierbij ook aan verzekeringspremies die je maandelijks in plaats van jaarlijks betaalt en aan allerlei vormen van huurkoop (bijv. voor printers en telefooncentrales) en credit cards. Al deze financieringen kun je bij één bank onderbrengen. Die heeft dan beter inzicht in alle risico’s.

2. Waar spaar je geld?

Heb je rekeningen bij verschillende banken? Heb je geld uit het bedrijf aan jezelf geleend?  Heb je uit de zaak je eigen hypotheek gefinancierd? Kijk dan of de rente bij de bank nu gunstiger voor je is.

3. Waar heb je verzekeringen lopen?

Veel ondernemers en gezinnen hebben hun verzekeringen lopen bij meer dan één verzekering. Verzekeringen krijgen vaak niet zoveel aandacht tijdens een gesprek met de bank, zolang er geen schade is. Maar als het er om gaat met de bank tot een goede deal te komen, dan kan het zeker de moeite zijn alles eens goed in kaart te brengen.

4. Waar beleg je je vermogen?

Heb je vroeger bij allerlei partijen lijfrentepolissen gesloten? Bedenk dat dit beleggingen zijn. Heb je een aflossingsvrije hypotheek met een spaar- of beleggingsdepot als zekerheid? Heb je aandelen of obligaties? Dat zijn ook allemaal beleggingen. Zorg dat je dit helder hebt voor je naar de bank gaat voor een lening.

5. Vraag je bankier te hulp!

Je bankier weet precies waar hij aan verdient. Maar niet elke bankier verdient aan dezelfde diensten evenveel. Dat komt door verschillen tussen de regelgeving binnen de banken. Als je een goede vertrouwensband hebt, vraag dan of de bankier wil meedenken wat je kunt bieden om een betere rente en/of gunstiger voorwaarden te krijgen.

Bron: MILK

Op zoek naar financiering? Gebruik hiervoor de menigte! Kijk op www.mkbcrowdfunding.nl voor meer informatie.