Hoe manage ik mobiele werkers?

Stuur aan op output in plaats van input

21 augustus 2012

Mobiel werken vraagt een andere aansturing dan de ouderwetse aanwezigheidsplicht op kantoor. Je moet met medewerkers afspraken maken over resultaat in plaat van over input. Dat kan alleen als je een duidelijke visie- en missiestatement hebt.

Om afspraken over resultaat te maken, moet je als ondernemer weten wat je wilt. Welke resultaten wil je met je bedrijf halen? Dik Bijl, auteur van het boek Aan de slag met Het Nieuwe Werken, legt uit hoe je van input naar resultaat komt.

Van missiestatement naar resultaatgebieden

De basis is dus een duidelijke visie- en missiestatement. De volgende stap is om die visie- en missiestatement te splitsen in resultaatgebieden. Wil je een nieuw product succesvol lanceren? Wil je meer omzet met bestaande producten? Moet de klanttevredenheid omhoog? Per gebied bepaal je welke resultaten belangrijk zijn om te halen.

Bijl geeft als voorbeeld de politie. `De missie is veiligheid. De agent wordt echter afgerekend op het aantal bekeuringen dat hij uitschrijft. Het is beter de missie te vertalen in een resultaatafspraak om het aantal meldingen voor overlast te reduceren. De wijkagent moet daarbij ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen om zelf te bepalen hoe hij tot dit resultaat komt.’

Maatstaven bepalen

Aan de resultaten koppel je vervolgens maatstaven. Let erop dat dit reële maatstaven zijn. Als de lat te hoog ligt, werkt dat demotiverend, maar als de lat te laag ligt ook. De gewenste resultaten en de bijbehorende maatstaven zijn de uitgangspunten voor de afdelingen die dit moeten realiseren. De medewerkers van de afdeling mogen zelf bepalen hoe en wanneer ze aan de slag gaan om de gewenste resultaten te bereiken.

Tevens moet je ervoor waken dat de resultatenafspraken het solisme bevorderen. Dit ondervang je door ook groepsresultaten of zelfs organisatieresultaten in de afspraak op te nemen. Medewerkers worden zo gedwongen om met anderen samen te werken.

Prestatiegericht belonen

Volgens Bijl moet je als manager niet schuwen om prestatiegericht te belonen. (Let op: niet omzet gerelateerd belonen! Dan is alleen de verkoop belangrijk en niet de klant.) Dat hoeft overigens niet per definitie een financiële bonus te zijn. De meeste mensen willen in hun werk autonoom zijn, hun werk goed doen en ertoe doen. Tevreden klanten zijn voor hen vaak net zo belangrijk als voor jou.

Houd contact

Bij deze nieuwe manier van aansturen is het wel van belang regelmatig contact te onderhouden. Niet alleen om te toetsen en te bespreken of de resultaten worden behaald, maar ook om te spreken over andere zaken, bijvoorbeeld op het persoonlijke vlak, arbo-achtige zaken en de manier van werken. Dit kan met medewerkers persoonlijk, of met de hele afdeling. Dat laatste heeft als voordeel dat werknemers van elkaar kunnen leren.