Minder krediet voor mkb in eurozone

Vraag naar krediet neemt juist toe

31 januari 2013

De kredietverlening aan het bedrijfsleven in december en januari is volgens de Europese Centrale Bank met € 24 miljard afgenomen. De dupe waren vooral kleine en middelgrote bedrijven. Voor grote bedrijven bleef het uitstaande bedrag aan leningen vrijwel gelijk.

Uit de maandelijkse rapportage 'Bank Lending Survey’ van de ECB bleek dat commerciële banken in de eurozone vorige maand voor € 4665 miljard aan krediet hadden uitstaan bij niet-financiële bedrijven. Dat is een half procent minder dan een maand eerder.

MKB

De vraag naar zakelijke kredieten nam in het laatste kwartaal van 2010 toe, vooral bij SME’s, small and medium-sized enterprizes. Al zijn volgens de ECB ondernemers nog steeds terughoudend bij het doen van investeringen. De cijfers per land verschillen echter. Zo zijn in Duitsland, de belangrijkste afzetmarkt voor exporterende Nederlandse mkb-ers, de kredietaanvragen en het vertrouwen in de economie toegenomen. Banken verwachten dat de komende maanden de kredietaanvragen in de eurozone verder zullen toenemen, met name naar langlopende leningen.

Versoepeling

De basis van die verwachting vormt de versoepeling van de kredietvoorwaarden. Het meest actuele rapport van de ECB laat zien dat die lijn al is ingezet. Bij leningen aan het MKB gaf 6% van de banken aan dat het beleid iets strenger was geworden, ten opzichte van 4% waar de voorwaarden versoepeld werden. Bij de korte termijnleningen gaf zelfs 7% van de banken aan hier coulanter mee om te gaan, tegenover 4% waar het beleid strenger werd. Een aanzienlijke verbetering ten opzichte van voorgaande maanden.

Als de kredietaanvragen weer zullen stijgen, neemt de kans toe dat de ECB in het laatste kwartaal van 2011 de rente voorzichtig zal verhogen. 

Vertrouwen

Daarnaast neemt het consumentenvertrouwen toe. Uit de 'Bank Lending Survey’ blijkt dat banken meer kredieten en hypothecaire leningen hebben verstrekt aan particulieren. Dit wordt gezien als een positief signaal.