Positief verband tussen economische ontwikkeling en bedrijfsgrootte

ICT maakt schaalvoordelen mogelijk

17 mei 2011

Ondanks het toenemend aantal kleine bedrijfjes, blijft het voor ondernemers belangrijk om te letten op schaalvoordelen. De ICT-revolutie maakt het mogelijk om de kosten in een klein bedrijf toch laag te houden.

Dit blijkt uit onderzoek van onderzoekbureau EIM in samenwerking met de Universiteit van Huelva (Spanje).

Het percentage ondernemers in hoogontwikkelde economieën is de laatste decennia flink gestegen. In de meeste gevallen gaat het om kleine bedrijven. Naar aanleiding van dit gegeven is er onderzocht of deze ondernemers schaalvoordelen nog wel zo belangrijk vinden, omdat die meestal pas worden behaald wanneer het bedrijf in omvang groeit

Lucas-hypothese

Tot zo'n dertig jaar geleden werd algemeen aangenomen dat de gemiddelde grootte van bedrijven zou blijven stijgen met het niveau van economische ontwikkeling. Door de stijgende kapitaalintensiteit zouden de lonen van werknemers harder stijgen dan de inkomsten van ondernemers. Kortom: een baan in loondienst zou voor steeds meer mensen aantrekkelijk worden. Dit verband wordt ook wel de 'Lucas-hypothese' genoemd, naar de econoom en Nobelprijswinnaar Robert Lucas. 

Foute hypothese? 

Toch blijkt dat het aantal ondernemers in de beroepsbevolking in veel landen sterk is gestegen in de afgelopen tientallen jaren. Blijkt de hypothese dan toch niet juist? Uit het onderzoek blijkt van wel. Voor 15 van de 23 onderzochte landen (waaronder Nederland) blijkt er een significant positief verband tussen economische ontwikkeling en de gemiddelde bedrijfsgrootte. Benutting van schaalvoordelen spelen dus nog altijd een belangrijke rol. ICT heeft hier een grote invloed op. Voor kleine bedrijven levert dit lagere transactiekosten op, voor grote bedrijven lagere interne kosten van communicatie en coördinatie. 

Auteur

Liesbeth Meenink