EZ Komt met subsidie voor snelgroeiende ondernemers

Snelle groeiers in het MKB komen makkelijker aan geld

16 december 2009

Het wordt eenvoudiger voor snelgroeiende ondernemers om aan geld te komen. Het ministerie van Economische Zaken heeft op 24 november een garantieregeling ingevoerd. Daarmee kunnen financiers een groeispurt mogelijk maken voor mkb-bedrijven.

Internationaal loopt Nederland achter qua aantal snelle groeiers. Het verkrijgen van risicodragend vermogen door het midden- en kleinbedrijf is niet eenvoudig. De overheid hoopt door de garantieovereenkomst aan banken en participatiemaatschappijen financiers eerder over de streep te trekken.Voor veel financiers is het momenteel niet voldoende rendabel om kleinere financieringsbedragen te geven.

De Groeifaciliteit biedt financiers van MKB-ondernemingen een overheidsgarantie vanr 50% voor nieuw verstrekt risicodragendvermogen van maximaal EUR 5 miljoen. In ruil daarvoor betalen financiers aan EZ een premie van 2,5 procent bij een achtergestelde niet-converteerbare lening en 3% per jaar bij andere financieringen. Door de overheidsgarantie is het voor de financier minder risicovol en dus aantrekkelijker om de financieringsaanvraag te honoreren.

Het beschikbare budget voor de Groeifaciliteit loopt van 2006 tot en met 2009 op van EUR 85 miljoen tot EUR 170 miljoen per jaar.

Voor meer informatie over de Groeifaciliteit en hoe je als MKB-er hier in aanmerking voor komt, kun je dit artikel lezen.

(Bron: Ministerie van Economische Zaken)

Auteur

Steven van den Tol