Veranderingen kinderopvangtoeslag 2012

Wat betekent dit voor mij als ouder, ondernemer en werkgever?

14 juli 2014

Hoe verandert de toeslag kinderopvang in 2012? Hoeveel uren krijg je nog vergoed? Gelden er voor jouw als ondernemer dezelfde regels als voor personeel in loondienst? En moet ik mijn medewerkers meer betalen?

Bezuinigen

Sinds 1 januari 2012 is er een hoop veranderd voor ouders met kinderen die naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang gaan. Ouders gaan door bezuinigingen van de overheid duidelijk meer betalen. Ouders met een minimuminkomen en twee kinderen die gebruik maken van twee opvangdagen per week betalen 37 euro meer per maand. Ouders met een hoog inkomen betalen 290 euro meer.

Kinderopvangtoeslag voor gewerkte uren

De kindertoeslag wordt vanaf 2012 gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van ouders in plaats van naar het inkomen:

  •  Bij dagopvang hebben ouders van kinderen van 0 tot en met 4 jaar recht op een toeslag voor 140 procent van de werkuren van de minst werkende partner. Voorbeeld: In jullie gezin werk jij 40 uur in de week en jouw vrouw 20 uur. Je kunt nu alleen nog toeslag krijgen voor 140 procent van de 20 uur die jouw vrouw werkt. Dus 1.4 x 20 = 28 uur.

  • Bij naschoolse opvang hebben ouders van kinderen van 4 tot en met 12 jaar recht op een toeslag voor 70 procent van de werkuren van de minst werkende partner. In het geval van bovenstaand voorbeeld, krijg je dus 70 procent van de 20 uur die jouw vrouw werkt vergoed, dus 0.7 x 20 = 14 uur. 

Per maand kun je voor maximaal 230 uur toeslag krijgen voor alle vormen van opvang samen. De maximale uurprijs voor de opvang in kinderdagverblijven is 6,36 euro, voor buitenschoolse opvang 5,93 euro en voor gastouderopvang 5,09 euro.

Word je ziek, heb je vakantie, ouderschapsverlof, bijscholing of een deeltijd WW-uitkering, dan wijzigt het aantal gewerkte uren niet. Dus je houdt recht op hetzelfde aantal uren kinderopvangtoeslag.

Hoogte toeslag afhankelijk van gezamenlijk inkomen

De vergoeding die je krijgt is afhankelijk van het gezamenlijke toetsingsinkomen, dus het inkomen van jou en je partner. In de kinderopvangtoeslagtabel  kun je zien hoeveel procent van de kosten van de kinderopvang je vergoed krijgt. De hoogte van deze percentages is vanaf 2012 verlaagd. Naast de vergoeding van de overheid ontvangt een werkende ouder een zesde deel van de kosten voor de kinderopvang in de vorm van de werkgeversbijdrage. Als deze ouder een werkende partner heeft, hebben zij recht op een derde deel. Een alleenstaande, werkende ouder heeft recht op een zesde deel, maar dit wordt door de overheid aangevuld tot een derde deel van de kinderopvang.

Stel dat het hierboven gebruikte voorbeeld ook hier geldt en dit gezin een gezamenlijk toetsingsinkomen heeft van maximaal 18.546, dan krijgen zij 57,4 + 33,3 = 90,7 procent van de opvangkosten vergoed. Heeft het gezin een gezamenlijk inkomen van 91.652 of meer, dan hebben zij alleen recht op de 33,3 procent werkgeversbijdrage. Het totaalbedrag wordt door de Belastingdienst/Toeslagen uitgekeerd.

Extra veranderingen:

  • Je kunt als ouder alleen nog een toeslag aanvragen over de kosten voor de kinderopvang van de lopende maand en de maand die daaraan voorafging

  • Boetes bij misbruik van kinderopvangtoeslag worden hoger: tot 100 procent van de terug te betalen bedrag!

Wat betekent dit voor mij als ouder?

Voor jou als ouder betekent de verandering dat je in 2012 meer zult betalen aan kinderopvang. Het is dan ook niet voor niets dat veel ouders willen stoppen met werken. Zij redeneren dat ze werken om de kinderopvang te kunnen betalen. Stoppen ze met werken, dan hebben ze minder inkomen, maar hoeven ze het grootste deel van hun inkomen ook niet meer aan kinderopvang te betalen.

Mariëlle Rompa, voorzitter van de brancheorganisatie kinderopvang, laat weten dat ouders in 2011 al aangaven dat zij minder uren gebruik zullen maken van de opvang. "De kinderopvangbedrijven voorzien een significante terugloop. Tot 30 procent van de ouders heeft aangegeven minder of geen opvanguren meer in te kopen. Dat betekent nog niet dat de ouders direct korter gaan werken. Ze kijken ook naar alternatieven, zoals gastouders."

Wat betekent dit voor mij als zelfstandig ondernemer?

Voor een zelfstandige gelden dezelfde regels als voor een werknemer in loondienst. Werkgevers hebben dus ook recht op het de toeslag van de overheid en de werkgeversbijdrage. Maar de werkuren waarvoor je als ondernemer toeslag kunt krijgen, zijn de uren die je besteedt aan je bedrijf. Dit zijn bijvoorbeeld de uren die je doorbrengt bij klanten en besteedt aan bedrijfsadministratie, klanten, de website of cursussen. De uren die je niet mee mag tellen zijn reistijd voor woon-werkverkeer. Ben je ziek, dan krijg je nog steeds toeslag.

Als je jouw werkzaamheden als zelfstandige moet beëindigen, heb je nog drie maanden recht op dezelfde kinderopvangtoeslag. Hierdoor kan je je volledig storten op de zoektocht naar nieuw werk en hoef je niet op zoek naar nieuwe kinderopvang als je binnen drie maanden een nieuwe baan hebt gevonden.

Wat betekent dit voor mij als werkgever?

Als werkgever ben je verplicht om de werkgeversbijdrage te betalen. Deze bijdrage is sinds 1 januari 2012 verhoogd van 0,34 procent naar 0,50 procent. Je betaalt de bijdrage aan het sectorfonds waarbij je verplicht bent aangesloten. De betaling vindt plaats via een opslag op de sectorfondspremie. Hierdoor ben je als werkgever, net zoals de ouders en de overheid, verantwoordelijk voor een derde deel van kosten voor de kinderopvang.

Bron: Belastingdienst, Ondernemersplein en Volkskrant