Traag internet bron van irritatie bij ondernemers

Onnodig wachten leidt tot niet snel en adequaat werken

13 februari 2013

Drie op de vier ondernemers irriteert zich dagelijks aan traag internet. Het wachten op up- en downloaden van bestanden en traag surfen op het internet leidt tot verplichte pauzes, irritatie en extra thuis werken.

Grijp je online kansen met breedbandinternet

Grijp je online kansen met breedbandinternet

Whitepaper Eerste hulp bij sneller ondernemen - Deel 1

Online opinieonderzoeksbureau No Ties voerde in februari 2012 opdracht van Ziggo Zakelijk een onderzoek uit onder 750 kleinzakelijke ondernemers* om inzicht te krijgen welke effecten een trage internetverbinding hebben op ondernemers.

Onnodig wachten

Eenderde van de ondernemers moet vaak onnodig wachten op internet tijdens hun werk. Vier op de vijf van hen geeft aan dat deze wachttijd leidt tot niet snel en adequaat kunnen werken (33 procent), irritatie (29 procent) en een machteloos gevoel (19 procent).

Minder leuk en productief werken

Van alle ondernemers geeft zeven op de tien aan dat onnodig wachten op internet leidt tot minder leuk én productief werken. Bij ondernemers die dagelijks onnodig lang moeten wachten, is bij 72 procent de wachttijd gevoelsmatig langer dan deze in werkelijkheid is. Ditzelfde ervaren zij ook wanneer zij moeten wachten terwijl zij onder tijdsdruk staan. Voor zes op de tien ondernemers is snel internet van (essentieel) belang voor het bestaan van de onderneming.

De verplichte pauze

Bijna de helft van de ondernemers besteedt de verplichte wachttijd aan het drinken van een (extra) kop koffie, het voeren van een gesprek met een collega of het verrichten van een belletje. Van alle ondernemers breekt 14 procent het internetverzoek af, omdat de opdracht hen te lang duurt. Het onnodig wachten op internet werkt door op het privéleven. De helft van de ondernemers – die ook aangeeft dagelijks onnodig lang te moeten wachten – is gespannen of geïrriteerd thuis, heeft minder tijd voor hobby’s of moet vaak nog thuis werken.

Snel internet

Voor ondernemers is snel en betrouwbaar internet tegenwoordig van groot belang voor het bestaan van hun onderneming. Daarom geeft zes op de tien ondernemers als belangrijkste reden aan dat internetproviders de internetsnelheid moeten leveren zoals afgesproken en dat zij moeten voorzien in betrouwbaar internet. Onderzoek van Muvara en iPing Research (januari 2012) toont aan dat gebruikers van kabelinternet meer dan 75 procent van de geadverteerde snelheid halen, terwijl dit percentage bij ADSL-gebruikers niet meer dan 42 procent bedraagt. Kabelinternet is dus betrouwbaarder dan ADSL bij het nakomen van de gecommuniceerde afspraken over snelheid. Het onderzoek toont aan dat kabelinternet zowel in relatieve als in absolute zin aanzienlijk betere prestaties oplevert.

* 65% ZZP’ers, 24% 2 medewerkers, 8% 3 medewerkers, 4% 4 medewerkers.