Aan welke juridische eisen moet mijn webshop voldoen?

Dit zijn de wetten en regels

01 december 2020

Om een webshop te starten, heb je een goed bereikbare en gebruiksvriendelijke website nodig, maar met welke wetten en regels krijg je te maken? De belangrijkste juridische aspecten van je webwinkel op een rij.

Hoe start ik een webshop?

De belangrijkste regeling waar je als webwinkelier mee te maken krijgt, zijn de regels voor koop op afstand. Deze regels brengen een aantal verplichtingen met zich mee. Zo moet je bepaalde informatie verplicht melden op je website.

Informatie verplicht melden

De volgende gegevens ben je verplicht te vermelden op je website:

 • naam onderneming

 • adres onderneming

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • registratienummer Kamer van Koophandel

 • BTW-identificatienummer

De volgende gegevens zijn nIet verplicht maar wel handig om te vermelden:

 • belangrijkste kenmerken van het product: je bent verplicht om op een duidelijke en begrijpelijke wijze de belangrijke gegevens (bijvoorbeeld typenummer van het product, kleur) te melden

 • de prijs van het product inclusief alle belastingen

 • de kosten van aflevering

 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering

 • termijn voor aanvaarding aanbod

 • de mogelijkheid en wijze waarop consument kan ontbinden

 • je algemene voorwaarden

 • de bedenktijd

 • garantie

Bedenktijd

Wanneer je producten op afstand verkoopt, hebben klanten (bijna altijd) recht op een zichttermijn, oftewel bedenktijd. Dit geldt onder andere voor het verkopen via internet, e-mail, postorderbedrijf, telefoon en bestelbonnen. De bedenktijd is een periode waarbinnen de klant het aangeschafte product zonder opgaaf van reden of enige verplichting terug kan sturen. Je mag hier als winkelier geen kosten voor in rekening brengen of eisen dat de verpakking ongeopend moet zijn. Je mag wel bepalen dat de verzendkosten voor retourzending voor rekening van de koper zijn. Dat moet je wel van tevoren communiceren.

Let op! De bedenktijd moet minimaal 14 dagen bedragen. Je moet bezoekers van je webwinkel informeren welke bedenktijd je aanhoudt, anders wordt deze automatisch verlengd met twaalf maanden. De bedenktijd gaat in op het moment dat de klant het product ontvangt.

Algemene voorwaarden

Het is niet wettelijk verplicht om je algemene voorwaarden op je website te zetten, maar wel erg handig. Algemene voorwaarden zijn schriftelijk vastgelegde bepalingen, waarin van alles is geregeld over de mondelinge of schriftelijke overeenkomst die is gesloten tussen ondernemer en afnemer. Denk hierbij aan de betaalwijze, hoe een product of dienst wordt geleverd en binnen welke termijn, of er garantie op zit en hoe de klachtenafhandeling is geregeld. Zo hoef je niet steeds opnieuw met nieuwe klanten dezelfde voorwaarden af te spreken en is voor het sluiten van een overeenkomst al duidelijk welke afspraken gelden.

Overeenkomst ontbinden

De klant mag in bepaalde gevallen de overeenkomst ontbinden. Dit is het geval wanneer de overeenkomst is gesloten als gevolg van een onduidelijk stappenplan. Ook moet je klanten na de koop zo snel mogelijk een bevestiging van de order toesturen. Per automatische e-mail kan dit al binnen enkele seconden. Zolang de klant nog geen bevestiging heeft ontvangen, heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden.

Toezicht

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op het naleven van onder meer de bovenstaande informatieverplichtingen. Indien zij constateert dat je bepaalde informatie op je website niet verstrekt, kan zij handhavend optreden om ervoor te zorgen dat je de regels naleeft.

Privacywetgeving

Een tweede belangrijke wet voor webwinkeliers is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als webwinkelier ben je wettelijk verplicht om klantgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Neem hiervoor passende technische maatregelen, zoals versleutelde opslag van persoonsgegevens en een veilige internetverbinding (SSL-verbinding). Heb je het technische beheer van je website uitbesteed, leg dan afspraken over de opslag van klantgegevens vast in een bewerkersovereenkomst met je dienstverlener. Als je dit niet goed regelt en je klantgegevens komen op straat te liggen, dan kun je worden aangesproken wegens het schenden van de AVG.

Leveren aan het buitenland

Verkoop je buiten Nederland, dan kun je met afwijkende wet- en regelgeving te maken krijgen. Bijvoorbeeld op het gebied van btw-verplichtingen. Meer informatie hierover vind je in de Internationaal Ondernemen Desk.