Aan welke juridische eisen moet mijn webshop voldoen?

Dit zijn de wetten en regels

02 april 2020

Om een webshop te starten, heb je een goed bereikbare en gebruiksvriendelijke website nodig, maar met welke wetten en regels krijg je te maken? De belangrijkste juridische aspecten van je webwinkel op een rij.

Hoe start ik een webshop?

De belangrijkste wet waar je als webwinkelier mee te maken krijgt is de Wet Koop op afstand. Dat is een consumentenwet die klanten van elektronische winkels bescherming biedt. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat zij ongewild producten aanschaffen, of producten kopen die ze eigenlijk helemaal niet willen hebben. Informatie over geschillen tussen webwinkels en klanten vind je hier. Voor jou als verkoper brengt de Wet koop op afstand de volgende verplichtingen met zich mee:

Verplichte informatie op je website

De volgende gegevens ben je verplicht te vermelden:

 • naam onderneming;

 • adres onderneming;

 • telefoonnummer (en faxnummer);

 • e-mailadres;

 • registratienummer Kamer van Koophandel;

 • BTW-identificatienummer;

 • belangrijkste kenmerken van het product: je bent verplicht om op een duidelijke en begrijpelijke wijze de belangrijke gegevens (bijvoorbeeld typenummer van het product, kleur) te melden;

 • de prijs van het product inclusief alle belastingen;

 • de kosten van aflevering;

 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;

 • termijn voor aanvaarding aanbod;

 • de verschillende technische stappen tot het sluiten van de overeenkomst met herstelmogelijkheden om ongewilde handelingen ongedaan te maken; 

 • de algemene voorwaarden;

 • de bedenktijd.

Bedenktijd

Wanneer je producten op afstand verkoopt, hebben klanten (bijna altijd) recht op een zichttermijn, oftewel bedenktijd. Dit geldt onder andere voor het verkopen via internet, e-mail, postorderbedrijf, telefoon en bestelbonnen. De bedenktijd is een periode waarbinnen de klant het aangeschafte product zonder opgaaf van reden of enige verplichting terug kan sturen. Je mag hier als winkelier geen kosten voor in rekening brengen of eisen dat de verpakking ongeopend moet zijn. Je mag wel bepalen dat de verzendkosten voor retourzending voor rekening van de koper zijn.

Let op!

Deze periode moet minimaal zeven werkdagen bedragen. Je moet bezoekers van je webwinkel informeren welke bedenktijd je aanhoudt, anders wordt deze automatisch verlengd tot drie maanden. De bedenktijd gaat in op het moment dat de klant het product ontvangt.

Informatie bij levering

Wanneer je de producten levert, moet je de afgesloten overeenkomst schriftelijk of op een duurzaam toegankelijke gegevensdrager meeleveren. Daaronder vallen de hierboven genoemde gegevens en de volgende aanvullende informatie:

 • de garantie;

 • de serviceverlening;

 • mogelijkheid en wijze waarop consument kan ontbinden. Deze informatie dient in ieder geval schriftelijk te worden verstrekt;

 • adres voor zover het niet reeds vermeld is (geen postadres, maar een bezoekadres);

 • het telefoonnummer van een eventuele helpdesk;

 • de automatische ontbinding van een eventuele betalingsregeling, mocht de consument het product retourneren en zijn geld terugvragen.

Overeenkomst ontbinden

De klant mag in bepaalde gevallen de overeenkomst ontbinden. Dit is het geval wanneer de overeenkomst is gesloten als gevolg van een onduidelijk stappenplan. Ook moet je klanten na de koop zo snel mogelijk een bevestiging van de order toesturen. Per automatische e-mail kan dit al binnen enkele seconden. Zolang de klant nog geen bevestiging heeft ontvangen, heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden.

Toezicht

De Consumentenautoriteit houdt toezicht op het naleven van onder meer de bovenstaande informatieverplichtingen. Indien zij constateert dat je bepaalde informatie op je website niet verstrekt, kan zij handhavend optreden om ervoor te zorgen dat je de regels naleeft.

Wet bescherming persoonsgegevens 

Een tweede belangrijke wet voor webwinkeliers is de Wet bescherming persoonsgegevens. Als webwinkelier ben je wettelijk verplicht om klantgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Neem daarvoor passende technische maatregelen, zoals versleutelde opslag van persoonsgegevens en een veilige internetverbinding (SSL-verbinding). Heb je het technische beheer van je website uitbesteed, leg dan afspraken over de opslag van klantgegevens vast in een bewerkersovereenkomst met je dienstverlener. Als je dit niet goed regelt en je klantgegevens komen op straat te liggen, dan kun je worden aangesproken wegens het schenden van de Wet bescherming persoonsgegevens.