Gedragsbeïnvloeding is nodig om slimmer te reizen

Belonen van gewenst gedrag werkt

23 augustus 2012

Dit kwam naar voren tijdens de VerkeersgedragDag die TNO op 4 april 2012 organiseerde rondom het thema: Slim op reis.

Het gedrag van weggebruikers is van groot belang binnen dit thema, want hoe krijg je je werknemers zover dat zij hun gedrag veranderen en de spits gaan mijden, zuiniger rijden, thuis willen werken of kiezen voor een andere vervoerswijze? Verschillende bedrijven, waaronder Achmea, Goudappel Coffeng, TNO, universiteiten als TU Delft, Universiteit Gent, Rijksuniversiteit Groningen, en de gemeentes Amsterdam, Zwolle en Breda toonden hun best practices, oplossingen en onderzoeksresultaten tijdens deze dag.

Eén van de initiatieven is het project Spitsvrij, afkomstig uit de provincie Utrecht. Het project startte eind 2011 en liet uit de resultaten zien dat de 5.000 deelnemers aan het project er voor zorgen dat er dagelijks 3.000 minder auto’s in de spits rijden. Het doel van dit project is een betere doorstroming op de A28, A1 en A27, dus verkorte reistijd. Maar ook betere bereikbaarheid van de werkgebieden in de regio, ervaring opdoen met prijsprikkels en innovatieve informatiediensten en het streven naar een duurzame gedragsverandering zijn belangrijke speerpunten in dit project. 

Hoe gaan ze te werk?

Om de filedruk in dit drukbezochte en tamelijk grote gebied te verlagen is de belangrijkste inzet het doorbreken van gewoontegedrag van autorijders. Maar gewoontegedrag leer je niet zomaar af en is lastig te monitoren. Autorijders moesten dus bereid zijn om een zendertje (de zogenoemde S-box met de S van Sparen en Spitsvrij) in de auto aan te laten brengen. Met hieraan gekoppeld een maandelijks startsaldo, wat afneemt bij rijden in de spits, kan de gemiddelde autorijder een beloning van ruim 30 euro per maand opstrijken!  

FileAlarm

Een ander initiatief is afkomstig uit de eigen koker van TNO, het FileAlarm. Een applicatie (app) voor de smartphone die, zoals ze het zelf verwoorden, twee vliegen in één klap slaat. De reiziger krijgt namelijk advies wanneer hij het beste kan vertrekken (buiten de file om) en met welk vervoersmiddel én de app registreert daarbij meteen zijn reisgedrag. Daarbij is de app onderdeel van het platform KATE; een gereedschapskist met tools om reisgedrag te kunnen monitoren en onderzoeken en om reizigers te informeren en te beïnvloeden. Een simpele maar effectieve manier om het reisgedrag van je werknemers te meten én te beïnvloeden.  

Emomarketing

Ook werd er een uitstapje naar het buitenland gemaakt om te kijken hoe onze oosterburen omgaan met slimme mobiliteit. In München wilde men vooral de overgang maken van automobiliteit naar duurzame mobiliteit, dus het stimuleren van het fietsgebruik en het OV. Het Kennisplatform Verkeer & Vervoer keek een tijdje mee in München en kwam tot de conclusie dat het vooral gaat om het creëren van de waarde (het erbij willen horen en trots zijn op je fiets- en OVgebruik). Ga de dialoog aan met de weggebruiker en overtuig hem of haar met de emotionele waarde (wees trots!) in plaats van te zeggen: Bewegen is goed voor je. Op de juiste manier belonen werkt!

ScanTest hoe jij presteert op het gebied van Slim Werken Slim Reizen! Doe de scan om te zien hoe jij scoort ten opzichte van collega-ondernemers en waarin jij je nog kunt verbeteren.

Meer weten?

www.spitsvrij.nl

www.tno.nl/filealarm

www.kpvv.nl