"Neem geen genoegen met nee van de bank"

Interview met Peter ter Beek, starterscoach van LIFT OFF

23 augustus 2012

Peter ter Beek is starterscoach van LIFT OFF. Hij helpt starters bij het succesvol opzetten van hun onderneming. Belangrijk aspect is het financiële plaatje. Hoe komt een startende ondernemer tegenwoordig aan geld?

Eerste Hulp Bij Financiering

Hoe kunnen jullie ondernemers inhoudelijk helpen bij het krijgen van een financiering?

“Wij helpen ondernemers met het maken van een ondernemingsplan. Wanneer een krediet nodig is, besteden we extra aandacht aan het financiële gedeelte. We hebben rekenmodellen om allerlei begrotingen te maken en een volledig financieringsplan op te stellen. Daarnaast proberen we de startende ondernemers er van te doordringen dat ze hun cijfers goed moeten onderbouwen.”

En daarna kunnen ze naar de bank?

“Nou, we kijken ook welke financieringsvorm het beste bij de ondernemer past. Een lang- of kortlopend krediet of misschien hebben ze aan een rekening courant al genoeg. Daarnaast maken we ze bewust van de overige externe financiers die er zijn naast banken. Denk aan UWV, gemeentes, microkredieten, informal investors, crowdfunding of gewoonweg familie die in je bedrijf kan investeren.”

Wat moet een ondernemer doen als de aanvraag wordt afgewezen?

“Bij afwijzing van een kredietaanvraag begint het vaak pas. Wij zeggen tegen ondernemers dat ze geen genoegen moeten nemen met de eerste ‘nee’. Vraag om uitleg, vraag een nieuw gesprek aan. Vecht. Laat zien dat je ondernemer bent. In de praktijk zie ik regelmatig dat de eerste aanvraag wordt afgewezen. Dat doen banken vaak om te kijken uit welk hout je gesneden bent. Ze willen vechtlust zien, passie.”

Is dat een verzekering voor succes?

“Nee, helaas niet. Banken kijken vaak teveel naar cijfertjes en hun eigen rendement, merk ik. Banken wijzen starters met een kleine kredietaanvraag te vaak af. Hun rendement op kleine kredieten vinden ze te laag. Banken zeggen dat er sinds de fianciële crisis nauwelijks iets veranderd is aan het bedrag dat zij investeren in bedrijven, maar ze beperken zich voornamelijk tot de grotere bedragen. Voor minder dan 50.000 euro zijn ze nauwelijks in beweging te krijgen. Als banken echt mee willen werken aan het oppeppen van de economie, zouden ze wat soepeler mogen zijn voor de micro-ondernemers.”

Op welke terreinen kunnen ondernemers zich vooral verbeteren?

“Waar wij startende ondernemers vaak op wijzen is hun marketing. Dat is heel belangrijk, ook voor banken. Daar wordt in een ondernemingsplan vaak te makkelijk overheen gestapt. Ze behandelen vaak alleen even de 5 roemruchte P’s van marketing en dat is het. Maar dat is nog van net na de oorlog. Je moet echt met meer komen in deze tijd. Je moet als ondernemer constant denken vanuit de behoefte van je klant. Zo moet je een ondernemingsplan schrijven.”

Help je ondernemers ook met hun verhaal?

“Ja, we leren startende ondernemers zichzelf beter te presenteren. Op dat gebied kan vaak nog veel verbeterd worden. We doen echt een rollenspel en leggen ze het vuur aan de schenen, om ze voor te bereiden op een gesprek bij de bank of hun toekomstige afnemers. Ook daarbij hameren we op het marketingaspect, het denken en praten vanuit de behoeften van je klant. Op die manier kun je de kans van slagen van je bedrijf en dus het verkrijgen van een krediet bij de bank aanzienlijk vergroten.”

Auteur

Raphael Klees