Mijn klant betaalt niet. Wat nu?

In vier stappen naar succesvol debiteurenbeheer

25 maart 2020 29 juli 2020

Veel (zelfstandige) ondernemers liggen er wakker van: een klant die een factuur niet betaalt en weigert duidelijkheid te geven. Intussen vrees je dat jij straks zelf je rekeningen niet meer kunt betalen. En nu?

In tijden van economische crisis word je als ondernemer steeds vaker geconfronteerd met slecht of niet betalende debiteuren, terwijl jij juist gebaat bent bij een snelle betaling van facturen. Klanten die niet betalen, kosten je tijd, geld, moeite en kopzorgen. Hoe beweeg je je klanten op een effectieve manier tot betaling? Een stappenplan. 

Stap 1: Telefonisch contact met debiteur

Als de uiterlijke betalingstermijn is verstreken, is het verstandig om eerst telefonisch contact op te nemen met de debiteur. Meteen een sommatiebrief sturen kan de relatie met je klant onder druk zetten. In het telefoongesprek zal een debiteur tal van ‘goede’ redenen aanvoeren waarom de factuur niet betaald is. Personeelstekort op de financiële afdeling, de maandelijkse betaling die nét de deur uit is, ... vul maar aan. Ga niet teveel in op die oorzaken tijdens het gesprek; dat kost je alleen maar energie. Focus op hoe nu verder: maak in het gesprek een duidelijke afspraak wanneer de factuur uiterlijk betaald moet zijn. Bevestig deze afspraak schriftelijk, bijvoorbeeld per mail.  

Stap 2: Betalingsregeling opstellen

Als de debiteur in het gesprek aangeeft dat hij in betalingsproblemen verkeert, dan kun je een betalingsregeling met hem treffen om de kans op betaling te vergroten. Leg deze betalingsregeling schriftelijk vast en formuleer de rechten en plichten van beide partijen duidelijk. Zodra je vermoedt dat je de geldsom helemaal niet meer gaat ontvangen, dien dan bij de Belastingdienst een verzoek in tot teruggave van de door jou afgedragen BTW over de factuur. Doe dit verzoek op tijd, anders loop je het risico dat de Belastingdienst dit verzoek weigert.

Stap 3: Herinneringsbrief en sommatiebrief

Wordt de factuur, ondanks de gemaakte afspraken in het telefoongesprek, nog steeds niet betaald? Stuur dan een herinneringsbrief waarin je een uiterlijke betalingsdatum stelt. Als de debiteur geen gehoor geeft aan deze brief, zul je een sommatiebrief moeten sturen. Hierin stel je de debiteur in gebreke en stel je een redelijke termijn zodat hij alsnog zijn betalingsverplichting na kan komen. Een debiteur die niet betaalt binnen de gestelde termijn, is in verzuim. Vanaf dat moment is hij verplicht wettelijke rente (bij contracten met consumenten) of wettelijke handelsrente (bij contracten met bedrijven) te betalen. Jij kunt deze rente in rekening brengen. Je kunt ook overwegen de vordering ter incasso uit handen te geven en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen als de factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald. Zowel het in rekening brengen van de rente als het in rekening brengen van de buitengerechtelijke incassokosten zal overigens de relatie met je klant niet ten goede komen. 

Stap 4: Jurist inschakelen

Als de debiteur na deze stappen nog niet tot betaling is overgegaan, overweeg dan om een jurist in te schakelen. Hij kan je advies geven bij de incassering van je vordering, kan je begeleiden en weet hoe hij een gerechtelijke procedure moet starten. Ook kan een jurist je informeren hoe je via de wet je schade beperkt en hoe je klant beweegt alsnog tot betaling over te gaan. Een voorbeeld is het recht van reclame, waarbij een verkoper binnen zes weken nadat de vordering opeisbaar is geworden, hetgeen hij heeft verkocht kan terugvorderen. Een andere optie: een beroep doen op het retentierecht, waarbij je bevoegd bent om de afgifte van een zaak (bijvoorbeeld een auto of bouwwerk) op te schorten, totdat de rekening is betaald. Nog een mogelijkheid: opschorting. Daarbij kun je de verplichtingen die je richting je klant hebt (om een dienst uit te voeren bijvoorbeeld) uitstellen totdat je klant de rekening heeft betaald. 

Wacht niet te lang met het incasseren van vorderingen, na vijf jaar is betaling niet meer afdwingbaar via de wet. Je kunt verjaring voorkomen door binnen deze termijn een stuitingbrief te versturen (hierdoor begint een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar te lopen) of een procedure aan te spannen. 

Auteur

Casper Vink