In vier stappen naar succesvol debiteurenbeheer

Ondernemers lopen 1,5 miljard euro mis

01 december 2015

Ondernemers lopen jaarlijks 1,5 miljard euro mis doordat hun facturen niet betaald worden. Een hoop geld in een periode waarin de euro’s niet voor het oprapen liggen. Een goed debiteurenbeheer kan de zorgen wegnemen.

Je financiële bedrijfsvoering online

Het bedrag van 1,5 miljard euro is berekend door TNS NIPO dat in opdracht van PostNL onderzoek heeft uitgevoerd onder MKB’ers. Daaruit komt ook naar voren dat de facturen die wel betaald worden, structureel te laat worden betaald. Gemiddeld worden rekeningen na 47 dagen betaald.

Goed debiteurenbeheer

Een goed debiteurenbeheer kan de zorgen over de betaling van facturen en cashflow wegnemen. Hieronder lees je hoe je in vier stappen je klanten effectief beweegt tot betaling.

  • Stap 1: Telefonisch contact met debiteur. Als de uiterlijke betalingstermijn is verstrekken, is het verstandig om eerst telefonisch contact op te nemen met de debiteur. Meteen een sommatiebrief sturen kan de relatie met je klant onder druk zetten. In het telefoongesprek zal een debiteur tal van ‘goede’ redenen aanvoeren waarom de factuur niet betaald is. Personeelstekort op de financiële afdeling, de maandelijkse betaling die nét de deur uit is, ... vul maar aan. Ga niet teveel in op die oorzaken tijdens het gesprek; dat kost je alleen maar energie. Focus op hoe nu verder: maak in het gesprek een duidelijke afspraak wanneer de factuur uiterlijk betaald moet zijn. Bevestig deze afspraak schriftelijk, bijvoorbeeld per mail.   

  • Stap 2: Betalingsregeling opstellen. Als de debiteur in het gesprek aangeeft dat hij in betalingsproblemen verkeert, dan kun je een betalingsregeling met hem treffen om de kans op betaling te vergroten. Leg deze betalingsregeling schriftelijk vast en formuleer de rechten en plichten van beide partijen duidelijk. Zodra je vermoedt dat je de geldsom helemaal niet meer gaat ontvangen, dien dan bij de Belastingdienst een verzoek in tot teruggave van de door jou afgedragen btw over de factuur. Doe dit verzoek op tijd, anders loop je het risico dat de Belastingdienst dit verzoek weigert.  

  • Stap 3: Herinneringsbrief en sommatiebrief. Wordt de factuur, ondanks de gemaakte afspraken in het telefoongesprek, nog steeds niet betaald? Stuur dan een herinneringsbrief waarin je een uiterlijke betalingsdatum stelt. Als de debiteur geen gehoor geeft aan deze brief, zul je een sommatiebrief moeten sturen. Hierin stel je de debiteur in gebreke en stel je een redelijke termijn zodat hij alsnog zijn betalingsverplichting na kan komen. Een debiteur die niet betaalt binnen de gestelde termijn, is in verzuim. Vanaf dat moment is hij verplicht wettelijke rente (bij contracten met consumenten) of wettelijke handelsrente (bij contracten met bedrijven) te betalen. Jij kunt deze rente in rekening brengen. Je kunt ook overwegen de vordering ter incasso uit handen te geven en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen als de factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald. Zowel het in rekening brengen van de rente als het in rekening brengen van de buitengerechtelijke incassokosten zal overigens de relatie met je klant niet ten goede komen.  

  • Stap 4: Jurist inschakelen. Als de debiteur na deze stappen nog niet tot betaling is overgegaan, overweeg dan om een jurist in te schakelen. Hij kan je advies geven bij de incassering van je vordering, kan je begeleiden en weet hoe hij een gerechtelijke procedure moet starten. Ook kan een jurist je informeren hoe je via de wet je schade beperkt en hoe je klant beweegt alsnog tot betaling over te gaan. Een voorbeeld is het recht van reclame, waarbij een verkoper binnen zes weken nadat de vordering opeisbaar is geworden, hetgeen hij heeft verkocht kan terugvorderen. Een andere optie: een beroep doen op het retentierecht, waarbij je bevoegd bent om de afgifte van een zaak (bijvoorbeeld een auto of bouwwerk) op te schorten, totdat de rekening is betaald. Nog een mogelijkheid: opschorting. Daarbij kun je de verplichtingen die je richting je klant hebt (om een dienst uit te voeren bijvoorbeeld) uitstellen totdat je klant de rekening heeft betaald.

Wacht niet te lang met het incasseren van vorderingen, na vijf jaar is betaling niet meer afdwingbaar via de wet. Je kunt verjaring voorkomen door binnen deze termijn een stuitingbrief te versturen (hierdoor begint een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar te lopen) of een procedure aan te spannen.