Overheid steunt ondernemers die willen investeren in opkomende markten

Finance for International Business

21 januari 2013

Zie jij als ondernemer kansen in China, India, Vietnam, Colombia of Zuid-Afrika? Je kunt financiële steun krijgen van de overheid via de op 15 juli 2012 ingevoerde subsidieregeling: Finance for International Business (FIB).

Whitepaper 'ondernemen in China'

Deze subsidieregeling moet de financiering stimuleren van Nederlandse ondernemers uit het mkb die willen investeren in de groeiende markten van China, India, Vietnam, Colombia of Zuid-Afrika. Want, zo signaleert de Rijksoverheid, "banken en andere kapitaalverschaffers kunnen terughoudend zijn om investeringen in opkomende markten zoals China en India te financieren. Dit geldt nog sterker voor zogeheten transitielanden als Vietnam, Zuid-Afrika en Colombia." Volgens de Rijksoverheid vinden kapitaalverschaffers deze markten vaak te risicovol. "En lokale financiers hebben vaak te weinig inzicht in de Nederlandse bedrijven, waardoor ook lokale financiering van een investering niet tot stand komt."

Volledig terugbetalen 

Tot en met 2015 is 23 miljoen euro beschikbaar voor Finance for International Business, waarvan voor de rest van dit jaar nog 6 miljoen euro. De overheid verstrekt 35 procent van het financieringsbedrag van maximaal 2,5 miljoen euro per onderneming, dus maximaal 875.000 euro. De overige 65 procent is afkomstig van een professionele financier, zoals een bank, participatijmaatschappij of informal investor.

Hoe kom ik ervoor in aanmerking?

Om voor de FIB in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Je onderneming en je project moeten voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectief hebben;

  • Het geld moet bedoeld zijn voor nieuwe activiteiten van je onderneming in China, India, Vietnam, Colombia of Zuid-Afrika;

  • Je investeert met het bedrag in bedrijfsgoederen, opstart/uitbouw van je productiefaciliteiten en verkoopkantoren en/of werkkapitaal;

  • Je gebruikt de financiering niet om een eerder aan je onderneming verstrekte financiering te vervangen.

Aanvragen

Wil je de FIB aanvragen? Bereik eerst met een van de aangesloten financiers overeenstemming voor 65 procent van je financieringsbehoefte. Daarna vul je het aanvraagformulier in, dat je via de subpagina van Finance for International Business op de regelingen-pagina van AgentschapNL kunt downloaden. Samen met de benodigde bijlage (beschreven op de pagina) stuur je die naar AgentschapNL.

Looptijd

De FIB-regeling heeft een looptijd van vijf jaar. Aan het einde van de looptijd, los je de hele lening in één keer af. Het is mogelijk om twee jaar uitstel op de aflossing van de lening te krijgen na goedkeuring van Agentschap NL 

Andere subsidies voor internationaal zakendoen

Finance for International Business is niet de enige subsidieregeling die je kunt gebruiken als je internationaal zaken doet of gaat doen. Kijk eens op de subdesk Financiering en subsidies van onze Internationaal ondernemen desk of lees het artikel Overzicht subsidies voor internationaal zakendoen om te kijken welke subsidies er zijn en wat bij jou past.

Bron: Rijksoverheid

Auteur

Lenneke Arts