Mijn factuur wordt niet betaald, wat nu?

Tips hoe om te gaan met wanbetalers

01 maart 2018 01 maart 2021

Jij hebt er vast weleens mee te maken; een factuur wordt maar niet betaald door een klant of opdrachtgever. Zelfs niet na een aantal herinneringen. Wat kun je doen om je geld te krijgen?

Check gratis drie klanten op hun kredietwaardigheid

Bereid jezelf daarom goed voor hoe om te gaan met wanbetalers en bespaar jezelf een hoop gedoe.

Check klantenrisico

Het is verstandig om bij het aannemen van een opdrachten altijd eerst het klantenrisico te inventariseren. Je doet dit door je bijvoorbeeld als ondernemer aan te sluiten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hier wordt voornamelijk gekeken naar betalingsachterstanden bij leningen, abonnementen en andere langlopende betalingen. Het is ook mogelijk om de kredietwaardigheid van je klanten te checken, bijvoorbeeld via de tool van Euler Hermes.

Vermeld betalingstermijn op factuur

Een factuur moet aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen. Het toevoegen van een factuurdatum en de betalingstermijn bijvoorbeeld. Vermeld duidelijk op welke dag de factuur is opgesteld en wanneer de betaling uiterlijk gedaan moet zijn. De gemiddelde betalingstermijn ligt tussen de veertien en dertig dagen, tenzij een afwijkende termijn is opgenomen in de algemene voorwaarden of je zelf andere afspraken met de opdrachtgever hebt gemaakt. 

Download:
Een betrouwbare zakenpartner

Stuur een eerste herinnering

Na de afgesproken termijn nog steeds geen betaling ontvangen? Stuur de klant of opdrachtgever een eerste herinnering. De toon is zakelijk, maar vriendelijk en niet al te dwingend. Je weet namelijk niet wat de reden van de betalingsachterstand is. Wellicht was de collega van de financiële administratie op vakantie.  

Klim in de telefoon

Na een week van het versturen van de eerste herinnering nog geen reactie en het geld staat inmiddels nog niet op uw rekening? Tijd voor de volgende stap. Herinner de klant er weer aan dat er nog een rekening uitstaat. Het beste is dan om even te bellen. Een dergelijke persoonlijke benadering staat vriendelijker dan een vervolgbrief en dat vergroot de kans op snelle betaling.  

Stuur een tweede herinnering

Heeft bellen geen succes en is de rekening nog steeds niet betaald? Stuur nu een tweede betalingsherinnering. Weersta de verleiding om in je brief je frustratie te laten blijken. Blijf beleefd, maar wees wel heel duidelijk: als de opdrachtgever niet betaalt, voelt u zich genoodzaakt tot het nemen van verdere stappen.  

Schakel een incassobureau in

Nog steeds geen reactie? Nu is het tijd een incassobureau in te schakelen. In dit geval stelt u uw debiteur in gebreke. Vergeet niet te vermelden dat alle bijkomende kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Als starter kan het voordeliger zijn om te kiezen voor een incassobureau dat werkt op een basis van 'no cure no pay'. In het geval dat er niets wordt geïncasseerd, worden bij jou ook geen kosten in rekening gebracht. Houd er wel rekening mee dat bij een eventueel faillissement de kosten van een deurwaarder en de daarop volgende gerechtelijke procedure niet hieronder vallen. 

Stap naar de rechter

In het uiterste geval, en gelukkig komt het in de meeste gevallen niet voor, stuur je een dagvaarding waarmee je de klant voor de rechter daagt. Een dagvaarding vermeldt gedetailleerd wat iemand eist, de onderbouwing van de eis, de bewijzen waarover men beschikt en waarom de gedaagde partij wordt aangesproken. Je kunt hiervoor uiteraard een juridisch adviseur inschakelen.