'Kredietstop voor het mkb dreigt'

Banken moeten 200 miljard euro bezuinigen
Werkgeversorganisatie VNO-NCW luidt de noodklok. Door de opgelegde bezuinigingseisen aan banken dreigt er voor kleine ondernemers in de toekomst een kredietstop.
Om in 2015 aan de nieuwe kapitaaleisen te voldoen moeten de Nederlandse banken in minder dan vier jaar hun balans met 200 miljard euro inkorten. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van werk­geversorganisatie VNO-NCW. Volgens VNO-NCW is dit een horror-scenario dat grote schade kan toebrengen aan de Nederlandse economie en woningmarkt doordat er minder (en duurder) geld beschikbaar is voor krediet voor bedrijven en voor hypotheekverstrekking.
 
'Bankbashing'
Banken kunnen namelijk bezuinigen door activiteiten en leningen te verkopen of minder kredieten te verlenen. Dat laatste lijkt onvermijdelijk, denken de uitvoerders van het onderzoek. Vooral langlopende hypothecaire leningen en de meer riscovolle kredieten aan het mkb komen daardoor in de knoop.
VNO-NCW waarschuwt dan ook voor de gevolgen van de Nederlandse eisen boven op de Europese regels. "Neem nu de bankbelasting", zegt Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW in Het Financieele Dagblad, "dat heeft niets te maken met het verstevigen van de financiële sector. Het is een pure strafbelasting. 'Bankbashing' zit diep in een deel van de politiek." Wientjes: "Dat maakt ze kwetsbaar. Daarom moeten we voorzichtig zijn."

Grote effecten
Uit het onderzoek blijkt dat de stapeling van regelgeving voor de banken grote effecten zal hebben. Zo moeten banken substantieel meer kapitaal aanhouden en worden ze geconfronteerd met hogere financieringskosten. Ook zal de rapportagedruk sterk toenemen. Volgens KPMG toont het onderzoek aan dat het voor banken onmogelijk is om met uitsluitend kostenbesparingen aan de eisen te voldoen.

Hypotheekschuld
Uit het onderzoek blijkt ook dat de noodzaak om de balans te krimpen vooral veroorzaakt wordt door de eis meer langlopende financiering aan te houden voor hypotheken. Zo’n 30 procent van de balans van een bank bestaat uit hypotheken. Omdat in Nederland de hoge hypotheekschuld niet gedekt wordt door spaardeposito’s ontstaat een probleem.

Pensioenfondsen
VNO-NCW constateert dat we in Nederland de unieke situatie hebben dat er veel lange financiering beschikbaar is bij de pensioenfondsen. De pensioenfondsen kennen echter zo hun eigen problemen die om een oplossing vragen, aldus de ondernemingsorganisatie. ‘Banken moeten daarom ontlast worden van de molensteen van de financiering van langlopende hypotheken door het benutten van de pensioenbeleggingen.’ Pensioenfondsen moet perspectief worden geboden door het huidige procyclische pensioencontract met het bijbehorende afstempelen en premieverzwaring te verlaten en in te ruilen voor een nieuw pensioencontract dat generatieproof en maatschappelijk houdbaar is en stabiele premies kent.

Europese bankenunie
Tegelijkertijd moet volgens VNO-NCW de schade van de nieuwe regelgeving voor banken aan de Nederlandse economie en woningmarkt worden beperkt. Dat kan door geen Nederlandse koppen, zoals een bankbelasting, te hanteren die de kredietverlening aantasten. Ook moet er geen hoger depositogarantieplafond komen dan in Brussel wordt vastgesteld. Een scheiding van nuts- en zakenbanken, die het nog lastiger maakt voor nutsbanken om financiering aan te trekken voor hypotheken en andere kredieten, is contraproductief. ‘Wel is het van belang om te komen tot een Europese bankenunie en daarmee een betrouwbare, open Europese bankomgeving die Nederlandse banken in staat stelt in andere Europese landen opgehaald spaargeld in te zetten voor de financiering van de Nederlandse economie.’

Alternatieven
Naast bancaire financiering komen er steeds meer alternatieven op de markt. Welke daarvan zijn interessant jou? Je hoort het tijdens ons gratis webinar op dinsdag 9 oktober over 'Financieringsvormen en regelingen'. Schrijf je direct in.

Bron: VNO-NCW

Welke financieringsvorm past bij jou?

Waar haal jij je starterskrediet vandaan?
Op zoek naar financiering denk je als ondernemer natuurlijk als eerste aan een bank. Maar er zijn meer opties. Het is belangrijk om de juiste...

"Bank is niet meer beginpunt bij kredietaanvraag"

Interview met Rinke Zonneveld van het ministerie van EL&I
Rinke Zonneveld is directeur Entrepreneurship van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Hij weet precies waar de kansen liggen voor...

Financiering: waar een wil is, is een weg

Factoring nu ook goede financieringsoptie voor MKB
Voor ondernemers is het steeds moeilijker om hun bedrijfsfinanciering rond te krijgen. Vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de dupe van steeds...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten