'Kredietstop voor het mkb dreigt'

Banken moeten 200 miljard euro bezuinigen

15 december 2017

Werkgeversorganisatie VNO-NCW luidt de noodklok. Door de opgelegde bezuinigingseisen aan banken dreigt er voor kleine ondernemers in de toekomst een kredietstop.

Eerste Hulp Bij Financiering

Om in 2015 aan de nieuwe kapitaaleisen te voldoen moeten de Nederlandse banken in minder dan vier jaar hun balans met 200 miljard euro inkorten. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van werk­geversorganisatie VNO-NCW. Volgens VNO-NCW is dit een horror-scenario dat grote schade kan toebrengen aan de Nederlandse economie en woningmarkt doordat er minder (en duurder) geld beschikbaar is voor krediet voor bedrijven en voor hypotheekverstrekking.

'Bankbashing'

Banken kunnen namelijk bezuinigen door activiteiten en leningen te verkopen of minder kredieten te verlenen. Dat laatste lijkt onvermijdelijk, denken de uitvoerders van het onderzoek. Vooral langlopende hypothecaire leningen en de meer riscovolle kredieten aan het mkb komen daardoor in de knoop.

VNO-NCW waarschuwt dan ook voor de gevolgen van de Nederlandse eisen boven op de Europese regels. "Neem nu de bankbelasting", zegt Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW in Het Financieele Dagblad, "dat heeft niets te maken met het verstevigen van de financiële sector. Het is een pure strafbelasting. 'Bankbashing' zit diep in een deel van de politiek." Wientjes: "Dat maakt ze kwetsbaar. Daarom moeten we voorzichtig zijn."

Grote effecten

Uit het onderzoek blijkt dat de stapeling van regelgeving voor de banken grote effecten zal hebben. Zo moeten banken substantieel meer kapitaal aanhouden en worden ze geconfronteerd met hogere financieringskosten. Ook zal de rapportagedruk sterk toenemen. Volgens KPMG toont het onderzoek aan dat het voor banken onmogelijk is om met uitsluitend kostenbesparingen aan de eisen te voldoen.

Hypotheekschuld

Uit het onderzoek blijkt ook dat de noodzaak om de balans te krimpen vooral veroorzaakt wordt door de eis meer langlopende financiering aan te houden voor hypotheken. Zo’n 30 procent van de balans van een bank bestaat uit hypotheken. Omdat in Nederland de hoge hypotheekschuld niet gedekt wordt door spaardeposito’s ontstaat een probleem.

Pensioenfondsen

VNO-NCW constateert dat we in Nederland de unieke situatie hebben dat er veel lange financiering beschikbaar is bij de pensioenfondsen. De pensioenfondsen kennen echter zo hun eigen problemen die om een oplossing vragen, aldus de ondernemingsorganisatie. ‘Banken moeten daarom ontlast worden van de molensteen van de financiering van langlopende hypotheken door het benutten van de pensioenbeleggingen.’ Pensioenfondsen moet perspectief worden geboden door het huidige procyclische pensioencontract met het bijbehorende afstempelen en premieverzwaring te verlaten en in te ruilen voor een nieuw pensioencontract dat generatieproof en maatschappelijk houdbaar is en stabiele premies kent.

Europese bankenunie

Tegelijkertijd moet volgens VNO-NCW de schade van de nieuwe regelgeving voor banken aan de Nederlandse economie en woningmarkt worden beperkt. Dat kan door geen Nederlandse koppen, zoals een bankbelasting, te hanteren die de kredietverlening aantasten. Ook moet er geen hoger depositogarantieplafond komen dan in Brussel wordt vastgesteld. Een scheiding van nuts- en zakenbanken, die het nog lastiger maakt voor nutsbanken om financiering aan te trekken voor hypotheken en andere kredieten, is contraproductief. ‘Wel is het van belang om te komen tot een Europese bankenunie en daarmee een betrouwbare, open Europese bankomgeving die Nederlandse banken in staat stelt in andere Europese landen opgehaald spaargeld in te zetten voor de financiering van de Nederlandse economie.’

Alternatieven

Naast bancaire financiering komen er steeds meer alternatieven op de markt. Welke daarvan zijn interessant jou? Je hoort het tijdens ons gratis webinar op dinsdag 9 oktober over 'Financieringsvormen en regelingen'. Schrijf je direct in.

Bron: VNO-NCW