Uitbreiding BBZ-regeling moet lokaal krediet losweken

Gemeente mag in zee met alternatieve financiers

30 november 2012 1 minuten

Het kabinet gaat mensen met een uitkering nog meer stimuleren om te starten als ondernemer. Gemeenten kunnen nu ook borg staan voor kredieten van andere financiers, naast banken.

Uitbreiding BBZ

Het kabinet heeft besloten om de mogelijkheden tot het verlenen van krediet aan startende zelfstandigen te verruimen via het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ). Deze regeling zorgt ervoor dat gemeenten mensen met een uitkering financiële hulp, coaching en begeleiding kunnen bieden bij het starten van een onderneming. Het kabinet wil daarnaast gemeenten stimuleren een beter kredietbeheer te voeren.

Ondernemen doet leven

Met het verruimen van de BBZ wil het kabinet mensen die vanuit een uitkering starten actief ondersteunen. Het ondernemerschap zet mensen in hun kracht en stelt hen in staat om zelfstandig in hun bestaan te voorzien. Voor sommigen is het starten van een eigen bedrijf de snelste manier om uit een uitkeringssituatie te geraken.

Opening voor lokale financiers

De uitbreiding van de BBZ biedt meer mogelijkheden om de (lokale) markt te betrekken bij kredietverlening aan startende ondernemers vanuit een uitkering. Of en met welke financiers wordt samengewerkt is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij moeten naar eigen inzicht in de lokale omstandigheden inschatten welke partijen wel en niet geschikt zijn om mee samen te werken.

Strenger kredietbeheer 

Daarnaast heeft het kabinet nu besloten nog meer rendement uit de BBZ te halen door gemeenten te stimuleren beter kredietbeheer te voeren. Zo kunnen gemeenten het instrument selectiever inzetten en er strenger op toezien dat de verstrekte starterslening wordt terugbetaald. Gemeenten die individueel meer ontvangsten genereren dan het landelijk gemiddelde mogen het verschil houden. Omgekeerd betalen de gemeenten minder opbrengsten zelf.

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.