Debiteurenbeheer steeds belangrijker voor bedrijven

MKB Trends 2013: Focus op creditmanagement

21 december 2017

Creditmanagement neemt een steeds prominentere positie in binnen Nederlandse organisaties. Bij acht op de tien bedrijven (80 procent) is debiteurenbeheer het afgelopen jaar een grotere rol gaan spelen.

Dat blijkt uit een onderzoek van VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven). Bijna de helft van de organisaties (44 procent) gaat meer in debiteurenbeheer (creditmanagement) investeren. Bij een op de vijf (18 procent) is het aantal FTE’s hiervoor toegenomen.

Meer maatregelen

Oplopende betalingstermijnen en duurdere kredieten dwingen creditmanagers meer maatregelen te nemen om rekeningen sneller betaald te krijgen. De belangrijkste indicatoren om potentiële wanbetalers in een vroeg stadium te signaleren zijn volgens het onderzoek de risicoperceptie op basis van kredietinformatie (62 procent) en het historisch betalingsgedrag (62 procent). Twee derde van de organisaties maakt meer gebruik van kredietinformatie en de helft schakelt sneller een incassobureau in. Ook wordt er minder vaak gebruik gemaakt van outsourcing van creditmanagementactiviteiten naar lagelonenlanden, merkt 43 procent van de creditmanagers.

Vecht tegen late betalers

Door de crisis betalen veel ondernemingen hun rekeningen niet, of niet op tijd. Dit geldt met name voor grote bedrijven en overheidsinstellingen. Hierdoor komen (kleine) ondernemers in gevaar. Met als gevolg: dreigende faillissementen, minder investeringen, minder werkgelegenheid en daardoor minder of geen economische groei. Je kunt ook je debiteurenbeheer uitbesteden via factoring.

Wetgeving aangepast

Gelukkig staat dit probleem inmiddels ook op het netvlies van de Nederlandse politiek. De Brusselse richtlijn ter bestrijding van betalingsachterstanden is omgezet in Nederlandse wetgeving. Deze wet schrijft overheden voor om rekeningen binnen dertig dagen te betalen. Overschrijding daarvan betekent boete en wettelijke rente. Bij bedrijven geldt contractvrijheid, maar als er te laat wordt betaald heeft de crediteur recht op achterstandsrente en een vergoeding voor invorderingskosten. Ook wordt misbruik van marktmacht door het eenzijdig oprekken van betalingstermijnen aan banden gelegd.

Ondernemers moeten zich ervan bewust zijn dat een actief debiteurenbeheer een belangrijke bijdrage kan leveren aan de gezondheid van de onderneming en de onafhankelijkheid van externe financiers.