Debiteurenbeheer steeds belangrijker voor bedrijven

MKB Trends 2013: Focus op creditmanagement
Creditmanagement neemt een steeds prominentere positie in binnen Nederlandse organisaties. Bij acht op de tien bedrijven (80 procent) is debiteurenbeheer het afgelopen jaar een grotere rol gaan spelen.
Dat blijkt uit een onderzoek van VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven). Bijna de helft van de organisaties (44 procent) gaat meer in debiteurenbeheer (creditmanagement) investeren. Bij een op de vijf (18 procent) is het aantal FTE’s hiervoor toegenomen.
 
Meer maatregelen
Oplopende betalingstermijnen en duurdere kredieten dwingen creditmanagers meer maatregelen te nemen om rekeningen sneller betaald te krijgen. De belangrijkste indicatoren om potentiële wanbetalers in een vroeg stadium te signaleren zijn volgens het onderzoek de risicoperceptie op basis van kredietinformatie (62 procent) en het historisch betalingsgedrag (62 procent). Twee derde van de organisaties maakt meer gebruik van kredietinformatie en de helft schakelt sneller een incassobureau in. Ook wordt er minder vaak gebruik gemaakt van outsourcing van creditmanagementactiviteiten naar lagelonenlanden, merkt 43 procent van de creditmanagers.
 
Vecht tegen late betalers
Door de crisis betalen veel ondernemingen hun rekeningen niet, of niet op tijd. Dit geldt met name voor grote bedrijven en overheidsinstellingen. Hierdoor komen (kleine) ondernemers in gevaar. Met als gevolg: dreigende faillissementen, minder investeringen, minder werkgelegenheid en daardoor minder of geen economische groei. Je kunt ook je debiteurenbeheer uitbesteden via factoring.

Wetgeving aangepast
Gelukkig staat dit probleem inmiddels ook op het netvlies van de Nederlandse politiek. De Brusselse richtlijn ter bestrijding van betalingsachterstanden is omgezet in Nederlandse wetgeving. Deze wet schrijft overheden voor om rekeningen binnen dertig dagen te betalen. Overschrijding daarvan betekent boete en wettelijke rente. Bij bedrijven geldt contractvrijheid, maar als er te laat wordt betaald heeft de crediteur recht op achterstandsrente en een vergoeding voor invorderingskosten. Ook wordt misbruik van marktmacht door het eenzijdig oprekken van betalingstermijnen aan banden gelegd.

Ondernemers moeten zich ervan bewust zijn dat een actief debiteurenbeheer een belangrijke bijdrage kan leveren aan de gezondheid van de onderneming en de onafhankelijkheid van externe financiers. 


Mijn klant betaalt niet. Wat nu?

In vier stappen naar succesvol debiteurenbeheer
Veel (zelfstandige) ondernemers liggen er wakker van: een klant die een factuur niet betaalt en weigert duidelijkheid te geven. Intussen vrees je dat...

In vier stappen naar succesvol debiteurenbeheer

Ondernemers lopen 1,5 miljard euro mis
Ondernemers lopen jaarlijks 1,5 miljard euro mis doordat hun facturen niet betaald worden. Een hoop geld in een periode waarin de euro’s niet voor het...

Wat is factoring?

Verschillende vormen en voorwaarden
Factoring is een financieringsvorm. Een factormaatschappij kan direct je openstaande facturen uitbetalen en vervolgens je debiteurenbeheer overnemen....

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten