Hoe voer ik eindejaarsgesprekken met mijn personeel?

Van functioneringsgesprek tot ontslag

19 januari 2016

In de eerste of laatste maand van het jaar kijken veel ondernemers goed naar het functioneren van medewerkers. Functionerings- en beoordelingsgesprekken horen daarbij. Misschien besluit je wel een medewerker te ontslaan.

Wat voor gesprek je ook met je medewerker gaat voeren, belangrijk is dat je je goed voorbereid.  

Functioneringsgesprek

Je ontkomt er niet aan als werkgever: functioneringsgesprekken met je medewerkers. Het moment om te reflecteren maar vooral vooruit te kijken. De bedoeling is dat het een echt gesprek wordt, waarbij je samen praat over de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Wat zeg je nou eigenlijk in een functioneringsgesprek? Met een checklist voor het houden van een functioneringsgesprek kom je al een heel eind. Zo bereid je je goed voor op een gesprek met je medewerker. 

Beoordelingsgesprek

Het eind van het jaar is ook een geschikt moment voor een beoordelingsgesprek. Voor beide partijen een zinvol moment. In een beoordelingsgesprek geef je letterlijk een oordeel over het functioneren van je medewerker in het afgelopen jaar. Anders dan bij het functioneringsgesprek is het vooral eenrichtingsverkeer. Jij bent het meeste aan het woord. De medewerker mag weliswaar reageren; zijn mening heeft geen invloed op het gesprek en de eventuele consequenties.

Slecht nieuws gesprekken

En dan zijn er nog de slechtnieuwsgesprekken. Als werkgever moet je af en toe ook vervelende boodschappen overbrengen. Toch blijft dit voor veel mensen een vervelend maar noodzakelijk karwei. Vaak voelt de werknemer het al aankomen. Alleen al door de formele setting en de serieuze sfeer die er in de kamer hangt. Slecht nieuws geef je niet zomaar. Zorg er daarom goed voor dat je weet wat je gaat zeggen en bereid je voor op een hele hoop vragen van de werknemer. Kies de geschikte plaats en tijdstip en zorg ook dat er genoeg tijd voor het gesprek genomen wordt.

Nieuwe onslagrecht

Of het nu om een functionerings-, beoordelings, of slechtnieuwsgesprek gaat; het kan leiden tot het ontslag van de medewerker. Tijd dus om je in te lezen in het nieuwe ontslagrecht. Zo wordt de ontslagvergunning vervangen door een ontslagadvies, de gang naar de kantonrechter wordt voor ondernemers lastiger en de ontslagvergoedingen worden lager: enkele van de veranderingen met de komst van het nieuwe ontslagrecht die belangrijk zijn voor ondernemers. Lees een overzicht van de veranderingen.