Subsidienieuws: energietechnologieprojecten in de WBSO 2003 tot en met 2005

15 december 2009

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft SenterNovem onderzocht hoeveel geld Nederlandse bedrijven jaarlijks zelf besteden aan ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie. Het onderzoek, dat betrekking heeft op de jaren 2003, 2004 en 2005, geeft inzicht in de omvang van het privaat gefinancierde energieonderzoek in Nederland op grond van de via de WBSO ondersteunde projecten.

Uit het onderzoek blijkt onder meer hoe de private financiering van energieonderzoek over de verschillende sectoren van de economie is verdeeld, wat het aandeel is van het mkb en hoe het zit het met de verdeling van de private financiering over de onderzoeksgebieden energiebesparing, fossiele brandstoffen, duurzame energie en energieopwekking. Het onderzoek heeft daarnaast ook aandacht besteed aan de vraag welke onderzoeksgebieden de laatste jaren meer of juist minder in de belangstelling zijn komen te staan.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

- de omvang van de private financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van energietechnologie is behoorlijk constant (in 2003 € 221,1 miljoen, in 2004 € 223,1 miljoen en in 2005 € 220,8 miljoen;

- voor drie onderzoeksgebieden (energiebesparing, fossiele brandstoffen, energieopwekking) zijn de onderzoeksinspanningen in 2003, 2004 en 2005 ongeveer gelijk gebleven, alleen duurzame energie laat een lichte stijging zien. Vergeleken met het jaar 2000 zijn de inspanningen echter wel flink gestegen, vooral op het gebied van fossiele brandstoffen.

Het volledige onderzoeksrapport is hier te vinden.

Auteur

Onno Bieleman