Kan ik ondanks een BKR registratie een lening of rekening aanvragen?

Wat doet het BKR?

09 mei 2016

Wil je een lening voor je onderneming aanvragen dan wordt je financiële situatie eerst door de bank getoetst bij het BKR. Op basis van de informatie die daar te vinden is heeft de bank het recht een lening te weigeren. Maar wat doet het BKR?

Whitepaper Je administratie op orde

Wat doet het BKR?

Het BKR, Bureau Krediet Registratie, heeft als taak het leen- en aflosgedrag van consumenten in Nederland te registreren. Daartoe heeft ze het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ingesteld, die de betalingsverplichting van de Nederlandse consument bijhoudt. Je bent bekend bij het BKR als je een flexibel krediet, een creditcard of een kredietlimiet op je betaalrekening of een gsm-abonnement hebt.

Wat is het CKI?

In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) staan de betalingsverplichtingen van alle consumenten die in Nederland een krediet hebben of hadden in de afgelopen vijf jaar. Het gaat dus om alle kredieten en niet alleen om kredieten waarbij betaalproblemen zijn ontstaan. Maar 6% van de consumenten die bij het BKR zijn ingeschreven hebben daadwerkelijk problemen met het terugbetalen van hun schulden.

Wanneer sta ik geregistreerd bij het BKR?

Banken en andere kredietverleners zijn verplicht om het BKR in te schakelen voor iedereen die een lening wil afsluiten. Het BKR bekijkt of je al leningen hebt lopen, en zo ja, voor welk bedrag. Ook bekijkt het BKR hoe je in het verleden met leningen bent omgegaan. Op basis van die gegevens besluit de bank of je de lening krijgt. Op het moment dat je bij die 6% van de consumenten hoort die betalingsproblemen heeft, zal de bank in de meeste gevallen besluiten om geen lening te verstrekken. De bank voorkomt daarmee dat je teveel en/of te hoge leningen aangaat of kredieten ‘stapelt’: het lenen om andere leningen af te lossen. Er zijn organisaties die toch krediet verstrekken als je negatief bekend staat bij het BKR. Let daar wel mee op; zij rekenen vaak zeer hoge rentes.

Hoe kom ik van mijn registratie af?

Als je bij het BKR een schuld hebt afgelost en je een zogenaamde ‘schone lei’ hebt ontvangen blijft deze registratie automatisch nog vijf jaar staan. Na vijf jaar vervalt de registratie automatisch.

Hoe kan ik toch mijn onderneming financieren?

Banken wijzen leningen voor het opstarten van een onderneming of andere gerelateerde zaken met betrekking tot het bedrijf (bijvoorbeeld een verbouwing) over het algemeen af. Een BKR registratie is, terwijl eventuele problemen met een lening allang zijn afgelost, vaak een reden voor banken om je aanvraag voor een lening te weigeren.

En hoe kan ik een (zakelijke) bankrekening openen?

Ook het openen van een zakelijke bankrekening kan worden geweigerd door een bank. De bank gaat in dit geval namelijk een 'langdurige totaalrelatie' aan met de klant, dat wil zeggen dat de bank voor lange tijd zakelijk aan de klant gebonden is. Dit risico vindt een bank, gezien het verleden, vaak te groot. Iedere bank beslist echter anders. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat je een rekening wilt zonder kredietfaciliteiten en met een permanente blokkering van automatische incasso's. Dit verkleint het risico weer voor de bank.

Iedere bank gaat anders om met potentiële klanten die bij het BKR staan geregistreerd. Om erachter te komen of je ondanks je BKR registratie toch een krediet aan kunt vragen of een rekening kunt openen, kun je het beste bij zoveel mogelijk banken informeren naar de mogelijkheden en je situatie voorleggen. De banken behandelen ieder geval apart en je wordt niet zonder meer afgewezen omdat je een BKR registratie hebt. Mocht je bij de ene bank geen succes hebben, kan het bij de andere wel lukken.