Subsidienieuws: binnenkort eerste kennisvouchers LNV

15 december 2009

Dit voorjaar stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de eerste kennisvouchers beschikbaar waarmee bedrijven kennis kunnen inkopen bij universiteiten en andere kennisinstellingen. Het ministerie heeft veel verwachtingen van het relatief nieuwe beleidsinstrument, zo meldt het in de nieuwsbrief ‘Ondernemen in innovatie’.

De kennisvouchers worden beschikbaar gesteld vanuit het onderdeel Kennisverspreiding (LNVKV) van de onlangs gepubliceerde Regeling LNV-subsidies (LNV). Het onderdeel Kennisverspreiding bestaat op zijn beurt weer uit de onderdelen Praktijknetwerken, Demonstratieprojecten en Vouchers ten behoeve van kennisoverdracht.

In het kader van het onderdeel Vouchers worden vouchers verstrekt voor de uitvoering van een activiteit die is gericht op de beantwoording van een toepassingsgerichte kennisvraag met betrekking tot voor de onderneming relevante nieuwe kennis over producten, processen of diensten door een kennisinstelling. De onderneming kan de vouchers aanvragen en deze vervolgens inleveren bij een kennisinstelling. De kennisinstelling komt vervolgens in aanmerking voor een vergoeding voor de ingeleverde vouchers.

Auteur

Onno Bieleman