Boeterente van de bank? Maak bezwaar!

Column Arjen Paardekooper | Boeterente van de bank

25 februari 2020

Je hoort het steeds vaker. Opzegging van kredietovereenkomsten en/of aanpassing van de voorwaarden (zoals verhoging van de opslagen en rente). Een onderbelicht onderwerp is de boeterente die door de banken wordt berekend. Wat kun je er tegen doen?

Whitepaper 'Financiering: Waar let de bank op?'

Vervroegde aflossingen leningen met vaste looptijd

Als je bij de bank een zakelijke lening met een vaste looptijd hebt (behalve een rekening-courant krediet) wordt je bij vervroegde aflossing van deze lening veelal geconfronteerd met een boeterente. Dit is niet alleen actueel bij de financiering van commercieel vastgoed. Ook bij gewone financieringen voor je onderneming kom je deze clausule tegen. Deze clausule staat niet expliciet vermeld in de algemene bankvoorwaarden, maar is altijd opgenomen in de kredietovereenkomst zelf.

Deutsche bank en boeterente

Ook als je krediet tegen je zin wordt opgezegd, bijvoorbeeld zoals de Deutsche Bank dat heeft aangekondigd, wordt je dus ook nog eens geconfronteerd met boeterente en overigens ook kosten van herfinanciering van het krediet, et cetera. De kwestie met de Deutsche Bank is een andere, het maken van bezwaar tegen de opzegging zal ook een bezwaar tegen de daarmee verband houdende boeterente dienen te bevatten. Over de gevolgen van de opzegging door de Deutsche Bank liet ik mij al eerder uit. Die zal in het algemeen onrechtmatig tegenover de rekeninghouder zijn en tot schadeplichtigheid van de Deutsche Bank leiden. In dat kader acht ik de kans dat de Deutsche Bank succesvol zal zijn met de incassering van de boeterente nihil.

Boeterente: maak bezwaar

Het loont om hier goed op te letten en bezwaar te maken. Raadpleeg een deskundige. Je advocaat kan je helpen, maar ook bijvoorbeeld je accountant of een oud-bankier kunnen je bijstaan bij de controle van de berekening van de (hoogte van de) boeterente. Mijn advies is om tegen de berekening van boeterente (die veelal krachtens de kredietovereenkomst automatisch plaatsvindt), bezwaar te maken en schriftelijk een onderbouwing van de berekening te vragen en deze door een deskundige te laten herberekenen.

------

Arjen Paardekooper is advocaat in Amsterdam

Auteur

Arjen Paardekooper