Bezwaarbrief opzegging Deutsche Bank

Hoe maak je bezwaar tegen opzegging van je krediet?

31 maart 2017

Deutsche Bank heeft veel rekeninghouders en kredietnemers een brief gestuurd, waarmee ze aansporen tot opzegging van de relatie. Moet je ingaan op dit verzoek? Wat kun je hier tegen doen? Tips van onze columnist en jurist Arjen Paardekooper.

Whitepaper 'Financiering: Waar let de bank op?'

Opzegging Deutsche Bank een feit

Daar waar de Deutsche Bank in april 2013 haar gewijzigde beleid aankondigde en aangaf dat zij “afscheid van klanten en medewerkers zou nemen” en aangaf dat zij met de 18.000 klanten contact zou opnemen om de overstap naar een andere bank te bespreken (wetende dat dat in deze tijd schier onmogelijk is), heeft de Deutsche Bank inmiddels de eerste rekeninghouders de opzegging van de bancaire (krediet)relatie bevestigd, daarbij een opzegtermijn van zes maanden hanterend.

Schadeplichtigheid Deutsche bank

In de opzeggingsbrief gaat de bank er vanuit dat de desbetreffende rekeninghouder ofwel een batig saldo op zijn rekening heeft, of er in slaagt zijn kredieten te herfinancieren. Met geen woord wordt er gerept over de situatie die ontstaat als je je financieringen bij de Deutsche Bank niet kunt oversluiten. Ik ben van mening dat de Deutsche Bank, zeker om de aangegeven redenen (zijnde de beleidswijziging) de overeenkomst niet (ongestraft) kan opzeggen. Hiermee bedoel ik: zij zal in voorkomend geval zeer zeker tot schadevergoeding gehouden zijn. In rechte bezwaar aantekenen tegen de opzegging is kansrijk.

Bezwaarbrief

Voor jou als ondernemer betekent dit dat je uitdrukkelijk bezwaar dient te maken tegen de opzegging. Ook dien je in ieder geval bij één, en bij voorkeur bij twee banken te proberen alsnog herfinanciering te krijgen. Op internet zijn diverse voorbeeldbrieven van lieden die de belangen behartigen van gedupeerden door de kredietopzegging verkrijgbaar. Download via de button Downloads (hier rechts) een voorbeeldbrief van Blenheim Advocaten. Daar waar je niet in herfinanciering slaagt, dien je op tijd, onder meer door het voeren van een kort geding, de bank te dwingen de kredietrelatie voort te zetten. Het kan niet zo zijn dat je na afloop van de opzegtermijn van zes maanden verstoken bent van je krediet en een bankier om je bedrijf operationeel te laten zijn.

Auteur

Arjen Paardekooper