Checklist: een financiële prognose maken

Van rekensom maken tot financieringsvorm kiezen

27 juni 2017

Welk bedrag staat er uiteindelijk onder de streep? Dat is de hamvraag voor ondernemers, want uiteindelijk moet het resultaat natuurlijk positief uitpakken. Houd een vinger aan de pols wat betreft de financiën. Een gedegen financiële prognose is het begin. Gebruik deze checklist.

1. Maak de rekensom

Beantwoord op papier de volgende vragen: 

  • Hoeveel geld heb ik nodig om mijn bedrijf op te zetten? Denk aan startkosten voor inkoop, marketing, huisvesting, inrichting en eventueel personeel.

  • Hoeveel eigen vermogen heb ik hiervoor beschikbaar en hoeveel geld zou ik willen lenen of, in de vorm van een investering, willen 'krijgen'?

Door dit in kaart te brengen, maak je een investeringsbegroting.

2. Exploitatiebegroting maken

De volgende stap is het schrijven van een exploitatiebegroting: een overzicht van de kosten en baten van je bedrijf. Hierin beantwoord je deze vragen:

  • Wat is de kostprijs van mijn product of dienst?

  • Welke kosten drukken nog meer mijn winst? Denk aan personeelhuisvesting, kantoorkosten, belasting en verzekeringen.

  • Welke omzet moet ik draaien om minimaal winst te kunnen maken? En hoe ga ik de investeringen terugverdienen?

Wat er maandelijks aan geld binnenkomt en er weer uitgaat, beschrijf je in een liquiditeitsbegroting. Hoe ga je de maandelijkse lasten betalen? Hoe reserveer je geld voor bijvoorbeeld investeringen en extra personele kosten (denk aan vakantiegeld). En wat voor rol spelen je persoonlijke financiële verplichtingen? Kunnen die (tijdelijk) worden teruggebracht, of zullen ze juist oplopen?

3. Do's en don'ts

Probeer de volgende drie bekende valkuilen in ieder geval te vermijden:

  1. Te vaag blijven. Zoek alles tot in detail uit en schrijf dat op. Dus verwoord exact hoeveel producten je denkt te verkopen of het aantal orders je verwacht binnen te halen.

  2. Een te rooskleurig beeld schetsen. Maak een worst case scenario (waarin werkelijk alles tegenzit), een ideaal scenario en een realistisch scenario.

  3. De btw vergeten. Aan de belasting valt niet te ontkomen. Neem deze kostenpost mee in je liquiditeitsbegroting. Reken jezelf vooraf niet rijk.

4. Analyseer je financiële overzicht

Nu je de drie begrotingen hebt gemaakt, heeft dit misschien als gevolg dat je je businessplan iets moet bijstellen. Moet je ergens kosten besparen? Zo ja, hoe zou je dat kunnen doen? Zijn er misschien alternatieve financiële bronnen om je startkapitaal rond te krijgen?

Houd de verhouding tussen korte termijndoelen, lange termijndoelen en belangen goed in de gaten. 

5. Financieringsvorm kiezen

Bekijk welke vorm van financiering bij je plannen past, en bij jouzelf. Shop met je overzicht en leer van de input die je krijgt van je netwerk (ondernemers, familie, vrienden, experts), banken en potentiële investeerders. Weeg hun belangen tegen elkaar af. Ondernemer en investeerder Arko van Brakel: "Geld is mooi, maar kijk of er een klik is. Let op de omgang. Is er echte aandacht? Blijft er twijfel, dan gelooft hij of zij er niet in. Loop dan weg. Denk dan niet: 'Oh, ik laat nu geld liggen'. Als je bij jezelf blijft, laat je nooit geld liggen. Vertrouw op je intuïtie."

Bron: Ik ga starten