Digitaliseer je bedrijf: meer dan alleen scannen

Zorg dat digitaal werken werkt

12 juni 2017

Digitaal werken is veel meer dan werken met een computer, tablet of smartphone. Het vraagt om een goede en gedragen visie, een plan, heldere afspraken en een goede organisatie om te zorgen dat afspraken worden nageleefd. Als je dit niet hebt, kan digitaal werken een chaos worden.

Whitepaper Customer Relationship Management (CRM)

De digitale revolutie gaat aan niemand voorbij, maar benut jij al alle voordelen? Wat kan verder digitaliseren van je bedrijf je opleveren? Het omzetten van al je documentstromen naar een gestructureerde digitale omgeving maakt je bedrijf efficiënter, want je gaat als snel tijd en kosten besparen.

Wat is digitaal werken?

Om te weten of jouw organisatie al digitaal werkt is een heldere definitie van groot belang.

Digitaal werken gaat over:

  • Werken waar je wilt en wanneer je wilt, met altijd de juiste, actuele bestanden bij de hand.

Maar digitaal werken gaat ook over:

  • Het gebruik van digitale ondersteuning (apparatuur en data) bij het monitoren, uitvoeren en begeleiden van taken en processen binnen je onderneming.

Bovenstaande definities raken ook het begrip van mobiel werken, flexibel werken en Het Nieuwe Werken, waarbij het voornamelijk gaat over tijd- en plaatsonafhankelijk werken en de veranderende instelling die dat met zich meebrengt.

Meer dan IT

Voordat je met de IT bezig gaat (het hoe?) is het goed na te denken over wat je precies wilt bereiken met digitaal werken en waarom. Hierbij komt al snel het menselijke aspect om de hoek. Je wil digitaal werken ten slotte ideaal inrichten voor je werknemers en mogelijk ook voor andere eindgebruikers (zoals klanten, partners, etc.). 

Betrek je werknemers

Het is zaak de eindgebruikers al vanaf het begin te betrekken in het nadenken over digitaal werken en bij het in kaart brengen van alle werkprocessen die je gaat digitaliseren. De financieel directeur wil vooral weten wat de investering uiteindelijk oplevert. De IT-manager binnen je bedrijf wil veiligheid en wil dat het niet te veel MB kost. Al die wensen moet je meenemen in je besluit over wat je precies gaat digitaliseren en automatiseren. Dit zorgt voor volledige draagkracht binnen je organisatie. Als je digitaal werken inricht zonder de eindgebruikers te raadplegen sta je al met 1-0 achter.

Eerste hulp bij Digitaliseren

Maar hoe digitaliseer je je bedrijf op een effectieve manier? In het gratis whitepaper Eerste hulp bij Digtaliseren lees je er alles over.

Auteur

Raphael Klees