Nieuwe subsidies voor werkgevers in het mkb

600 miljoen euro beschikbaar voor werkprojecten

16 augustus 2013

Het ministerie van Sociale Zaken stelt 600 miljoen euro ter beschikking voor projecten waarmee werkgevers in het mkb werkgelegenheidsprojecten kunnen financieren. Er is geld voor projecten voor jongeren, ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en om mensen om te scholen.

Regelingen en kortingen voor je personeel, het kán!

Sectoren kunnen tot 2015 aanvragen indienen voor de subsidie. Het geld moet voor de helft uit de sector zelf komen. De plannen zijn een uitwerking van het Sociaal Akkoord, waarin sociale partners hebben beloofd zich in te zetten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Bedrijven kunnen onder meer subsidie krijgen voor opleidingstrajecten voor medewerkers en ondersteuning door externe adviseurs, geld om langdurig werkloze jongeren aan te nemen en een vergoeding voor de loonkosten van kwetsbare werknemers.

Voor het vervangen van oudere werknemers voor werkloze jongeren, een soort nieuwe VUT, kan een bedrijf maximaal 5 miljoen euro krijgen. 

Sectorprojecten

Een bedrijf kan maximaal 2 miljoen euro subsidie voor een project krijgen. De subsidies moeten namens een samenwerkingsverband (zoals een werkgeversorganisatie, werknemersorganisatie, Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven of O & O fonds) voor de hele sector worden aangevraagd.

Wil jij weten of deelname aan een werkgelegenheidsproject iets voor je is? Download het whitepaper Personeel met perspectief en lees wat 55-plussers, Wajongers en werknemers met een arbeidsbeperking jou kunnen opleveren.

Auteur

Marlou Visser