Mag de bank je rekening courant verlagen?

Column Arjen Paardekooper | Kwestie Deutsche Bank

31 maart 2017

Eind april van dit jaar heeft Deutsche Bank een groot aantal ondernemers bericht dat de relatie met hen zou worden beëindigd en dat uitstaande kredieten tegen eind november terugbetaald moeten worden. Veel ondernemers worden nu geconfronteerd met telefoontjes van accountmanagers van Deutsche Bank. Wat te doen?

Inmiddels zijn we halverwege de termijn waarbinnen afgelost moet worden en is het einde van de termijn, november 2013, in zicht.

Telefoontjes

Diverse ondernemers worden op dit moment geconfronteerd met telefoontjes van accountmanagers van Deutsche Bank, die ze nog nooit eerder gesproken hebben. Ook krijgen ze gespreksbevestigingen waarin het besprokene onjuist of eenzijdig is weergegeven. Maak direct bezwaar als de inhoud van de bevestiging niet juist, of eenzijdig is. Hoe? Download een voorbeeld bezwaarbrief.

Geleidelijke afbouw

De Deutsche Bank heeft kennelijk geen boodschap aan de mededeling dat de ondernemer in kwestie niet kan herfinancieren. Het is dus van belang dat je bezwaar blijft maken tegen de aangekondigde kredietopzegging en daar waar herfinanciering niet mogelijk is heeft de Deutsche Bank de keuze om eventuele zekerheden uit te winnen en/of de incasso van het krediet ter hand te nemen, dan wel eieren voor haar geld te kiezen en de kredietrelatie te hanteren of te continueren, c.q. af te bouwen. De eerste geluiden wijzen naar de laatste oplossing, die van een geleidelijke afbouw.

Aanvechten?

Daar waar je het gevecht met de bank ten aanzien van de rechtmatigheid van de opzegging niet in rechte wil betwisten, zou je kunnen overwegen om met behulp van de boekhouder, c.q. accountant een voorstel tot zeer geleidelijke aflossing van je krediet te kunnen doen, vooropgesteld dat je hiertoe ook financieel in staat bent.

Er zijn ook klanten van Deutsche Bank, maar overigens ook van de Rabobank, die recentelijk geconfronteerd zijn met plotselinge halvering van rekening courant kredieten. De bank is hier niet zomaar toe gerechtigd, maar het is wel een manier om als klant het leven zuur te maken en op deze manier herfinanciering te forceren. Indien je geconfronteerd wordt met een (plotselinge) verlaging van je kredietruimte adviseer ik je schriftelijk bezwaar te maken. Hoe? Gebruik de bijgevoegde conceptbrief (rechts via de button downloads > ).

Auteur

Arjen Paardekooper