Wanneer vraag je een Verklaring Omtrent het Gedrag aan?

Wat is een VOG precies en hoe kom je er aan?

16 maart 2020

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is soms nodig voor een ondernemer of werknemer. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij er wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens, geld, kwetsbare personen, of bij een aanbesteding. Wat is een VOG precies en hoe vraag je hem aan?

Regelingen en kortingen voor je personeel, het kán!

Een VOG wordt afgegeven door de dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiermee wordt aangegeven dat het gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, oftewel, dat deze persoon nooit is veroordeeld voor een strafbaar feit op dit gebied. Er zijn verschillende manieren om een VOG aan te vragen, namelijk via de gemeente of online en bij Justis.

VOG aanvragen bij de gemeente

In de gemeente waar je woont kun je een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen door het inleveren van een ingevuld formulier. Als werkgever vul je het formulier in en zorg je voor de ondertekening. Hierop wordt ook aangegeven waarop getoetst moet worden. De werknemer moet zich bij het indienen van het ingevulde formulier legitimeren. 

VOG online aanvragen

Het initiatief hiervoor ligt bij de werkgever. Er wordt een digitaal formulier voor de werknemer klaargezet. De controle hierop gaat via codes die via de email worden gestuurd. Het versturen doet de werknemer door het inloggen met DigiD. Pas op met partijen die online adverteren dat ze het aanvraagproces kunnen versnellen. De websites geven de indruk dat je een reguliere aanvraag doet, maar later blijkt dat ze hier hoge kosten voor in rekening brengen.

VOG aanvragen bij Justis

De VOG kun je ook rechtstreeks aanvragen bij Justis, maar dat wordt vooral gebruikt voor werknemers die niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het gaat bijvoorbeeld om werknemers die in Nederland gaan werken, maar in het buitenland wonen. Het aanvragen gaat via een aanvraagformulier. Na het invullen kun je deze sturen naar de dienst Justis.

Wat is een VOG RP?

Dit is een Verklaring Omtrent het Gedrag gericht op rechtspersonen. Met een dergelijke verklaring kun je opvragen of een rechtspersoon integer en betrouwbaar is. Deze kun je aanvragen als je bijvoorbeeld een samenwerking aangaat met een zakenpartner. De VOG RP kun je aanvragen voor.een:

?         BV

?         Stichting

?         NV

?         Vereniging

Over de VOG RP

Soms heeft je bedrijf een VOG RP nodig. Bijvoorbeeld voor het aangaan van een zakelijke overeenkomst, contract, aanbesteding, of het aansluiten bij een branchevereniging. Je moet dan een vertegenwoordiger aanwijzen die de aanvraag indient bij de dienst Justis. Dit kan een bestuurder, vennoot of beheerder zijn, die is bevoegd op grond van de statuten of een verleende machtiging.

Na de aanvraag kijkt de Dienst Justis of je bedrijf geen strafbare feiten heeft verricht. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) onderzoekt ook of alle werknemers op sleutelposities, dus de bestuurders, maten, vennoten of beheerders, in aanraking zijn geweest met justitie.

VOG voor zzp'er

Ook als zzp'er moet je soms aan opdrachtgevers een VOG NP kunnen overleggen. Bij het invullen van het formulier mogen de aanvrager en de organisatie die de VOG verlangt niet hetzelfde zijn. Als je in een maatschap zit, kun je de maatschap als aanvragende organisatie invullen. Zo niet, dan kan een van je opdrachtgevers het formulier invullen. Vraag ze het doel van de aanvraag zo algemeen mogelijk te omschrijven, zodat je de VOG ook voor andere opdrachtgevers kunt gebruiken.

Auteur

Laura Wennekes