Vraag subsidie aan voor je buitenlandse waterproject

Laatste tender Partners in Water in 2014 geopend

15 april 2014

Heb jij een bedrijf in de watersector en wil je innovatieve waterprojecten in het buitenland realiseren? Je kunt tot 25 februari subsidie aanvragen.

Het programma Partners voor Water beoogt door het bundelen van krachten de internationale positie van de Nederlandse watersector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan de wereldwaterproblematiek.

Subsidie-aanvraag

In dat kader ondersteunt het programma ambitieuze partijen uit de Nederlandse watersector met een subsidie om innovatieve projecten in het buitenland te realiseren. Als jij zo'n partij met ambitie bent en een concreet idee hebt voor een project in één van de 28 Partners voor Water landen, dan kun je een subsidieaanvraag indienen.

Je kunt voor de laatste tender binnen het programma Partners voor Water tot 25 februari 2014 je projectidee-formulier ter advies toesturen. De tender sluit op 25 februari 2014 om 16.30 uur. Gezien de looptijd van het Partners voor Water 3-programma zullen projecten die voor deze tender worden ingediend uiterlijk 31 december 2015 moeten worden afgerond.

Auteur

Marlou Visser