Nederlander digitaler dan Duitser

85 procent Nederlandse bedrijven gelooft in papierloos kantoor

12 juni 2017

Bedrijven in Nederland zijn meer bezig met digitale vernieuwing en efficiënte dan Duitse bedrijven. Zo’n 85 procent van de Nederlandse professionals vindt een papierloos kantoor een realistisch vooruitzicht, tegenover slechts 38 procent van hun Duitse collega’s.

Eerste hulp bij Digitaliseren

Whitepaper Customer Relationship Management (CRM)

Dat blijkt uit een onderzoek naar papierloos werken van social intranet Viadesk.

Duitser print drie keer zoveel

Zo’n 75 procent van de Nederlandse werkenden vindt het prettig om te werken in een omgeving waarin zo min mogelijk papier wordt gebruikt. Duitse professionals zijn daar minder enthousiast over; slechts iets meer dan de helft geeft aan met zo min mogelijk papier te willen werken. Op Duitse kantoren wordt dan ook drie keer zoveel geprint als op Nederlandse: gemiddeld 25 pagina’s tegenover 9 pagina’s per dag.

Mobiel internet

De opkomst van papierloos werken hangt samen met mobiel internetgebruik, waarbij Nederland in Europees verband een groot aandeel heeft. Volgens het CBS maakt 56 procent van de Nederlanders gebruik van internet op de mobiele telefoon of tablet, tegenover het EU-gemiddelde van 35 procent. Duitsland heeft met 31 procent het laagste aandeel mobiele internetgebruikers.

Nederlandse mkb flexibeler

Toch hangt digitalisering niet alleen met technologie samen, zo stelt Mujibor de Graaf, directeur van Viadesk. De manier waarop het bedrijfsleven is ingericht speelt minstens zo’n grote rol. "Duitsland kent in vergelijking met Nederland veel megabedrijven, die redelijk conservatief te werk gaan. Men zet zeker stappen naar verdere digitalisering, maar dat kost in grote organisaties nu eenmaal tijd", weet hij. De sterke vertegenwoordiging van het mkb in Nederland is volgens De Graaf een belangrijke reden voor de voortrekkersrol op het gebied van papierloos werken. "Kleine bedrijven zijn een stuk flexibeler, en kennen meer jonge mensen in hogere managementfuncties. Ze springen daarom sneller in op nieuwe, digitale technologieën en zien daar ook de financiële voordelen van."

Daarnaast lijken Nederlandse professionals ook minder waarde te hechten aan het gebruik van papier. De Graaf: "Duitsers zijn veel meer bezig met het psychologische aspect. In het onderzoek geeft bijna de helft aan dat documenten op het bureau laten zien wat er nog moet gebeuren en dat papier in de werktas een productief gevoel geeft. De emotionele waarde van tastbare documenten is bij onze oosterburen simpelweg groter."

Auteur

Raphael Klees