Ondernemers spannen vaker incassoprocedure aan

Meer mkb'ers naar de rechter voor hun geld

01 april 2014

Ondernemers spannen de laatste jaren steeds vaker een incassoprocedure aan voor openstaande rekeningen. Net als in 2012 was er in 2013 een stijging van 85 procent ten opzichte van 2010. Gemiddeld stond er bij de incassozaken een bedrag van 6000 euro open.

Whitepaper Financieringsvormen en regelingen

Dit komt uit meerdere onderzoeken naar voren, onder meer van verzekeraar Interpolis. Hoewel het aantal incassoprocedures in 2013 niet verder toenam dan in 2012, worden volgens Interpolis de procedures steeds heftiger. Een belang van 100.000 euro is geen uitzondering meer. Vorderingen staan gemiddeld ruim veertig dagen open. Acht van de tien ondernemers kregen te maken met oninbare vorderingen door een faillissement.

Kortgedingprocedure voor incassozaken

Als een debiteur je factuur niet betaalt, kun je een incassobureau inschakelen. Maar wat als er zelfs dan nog niet wordt betaald? Dan zijn er diverse gerechtelijke procedures die je tegen een debiteur op kunt starten. Een belangrijk wapen is het zogenaamde incasso kortgeding. Hoe werkt de kortgedingprocedure?

Hierbij moet je rekening houden met de griffiekosten bij de kantonrechter. Bij zaken van onbepaalde waarde of tot 500 euro, zijn de griffierechten 115 euro. Voor een vordering van tussen de 500 euro en 12.500 euro zijn deze 462 euro en bij een bedrag van meer dan 12.500 euro, betaal je 923 euro. Ook betaal je vaak voor juridische bijstand en eventuele andere procedurekosten, dus de kosten zullen niet altijd opwegen tegen de opbrengsten. 

Incassoprocedure

Wil je een incassoprocedure starten, overweeg dan om een jurist in te schakelen. Diegene weet hoe hij een gerechtelijke procedure moet starten en kan je informeren hoe je via de wet je schade beperkt of een klant alsnog tot betaling laat  overgaan. Bijvoorbeeld:

  • Via het recht van reclame. Daarbij kan een verkoper binnen zes weken nadat de vordering openbaar is geworden, zijn verkochte product terugvorderen. 

  • Het retentierecht. Dat betekent dat je bevoegd bent om de afgifte van een zaak (bijvoorbeeld een auto of bouwwerk) op te schorten, totdat de rekening is betaald. 

  • Opschorting, waarbij je de verplichtingen die je richting je klant hebt (om een dienst uit te voeren bijvoorbeeld) uitstelt totdat je klant de rekening heeft betaald.

  • Ook is er een mogelijkheid tot beslaglegging, maar eerst moet een rechter naar de zaak kijken en een vonnis uitspreken. Of je überhaupt beslag kunt leggen, hangt af van dit vonnis. Houd er rekening mee dat deze procedure veel tijd en geld kost. 

Termijn voor incasseren

Wacht niet te lang met het incasseren van vorderingen. Na vijf jaar is betaling namelijk niet meer afdwingbaar via de wet. Je kunt verjaring voorkomen door een procedure aan te spannen of binnen deze termijn een stuitingsbrief te versturen, waardoor een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar gaat lopen. 

Auteur

Laura Wennekes