Subsidienieuws: komende jaren opnieuw geld voor scholing overblijfmedewerkers

15 december 2009

Voor de schooljaren 2007 tot en met 2010 zijn er weer middelen beschikbaar voor de Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs (SSO), zo meldt CFI.

De beschikbare middelen worden niet toegevoegd aan de lumpsumbedragen Personeels- en Arbeidsmarktbeleid, maar worden net als in voorgaande jaren aan de scholen toegekend als bijzondere bekostiging. Scholen zullen hiervoor weer een aanvraag moeten indienen bij CFI. Over de te volgen procedure zullen de scholen worden geïnformeerd door middel van een nog te publiceren regeling.

Auteur

Onno Bieleman