Mobility nu grootste IT trend

Minder budget voor IT dan verwacht

12 juni 2017

Volgens managers zijn Big Data en business intelligence (BI) niet langer de grootste trends op IT-gebied. Mobility (mobiliteit) wordt nu het vaakst genoemd, gevolgd door security (beveiliging). Daarnaast blijkt dat het IT-budget van managers niet zo snel stijgt als verwacht.

Word lid van MKB Servicedesk

Whitepaper Customer Relationship Management (CRM)

Dit blijkt uit onderzoek van TEKsystems. Het bedrijf vergeleek de verwachtingen van eind 2013 met de daadwerkelijke situatie in het eerste kwartaal van 2014 op het gebied van IT-uitgaven, benodigd IT-talent en het kunnen voldoen aan IT-behoeften van medewerkers.

IT-budget

Eind 2013 gaf 62 procent van de managers aan te verwachten dat zijn IT-budget zou worden vergroot. Nu blijkt dat slechts 47 procent deze verhoging ook daadwerkelijk heeft gekregen. 26 procent van de IT-managers gaf eind 2013 aan te verwachten dat hun IT-budget gelijk zou blijven. Dit was in werkelijkheid bij 38 procent van de managers het geval. 12 procent verwachtte dat het IT-budget zou dalen, terwijl dit uiteindelijk bij 15 procent van de managers het geval was.

Gebrek aan expertise

IT-managers vinden het moeilijker dan verwacht personeel te vinden met veel ervaring in business intelligence (BI) en IT-security. Software-ontwikkelaars, projectmanagers en IT-architecten worden nog steeds genoemd als functies die moeilijk te vervullen zijn, maar blijken wel een minder grote uitdaging te vormen dan eerder werd verwacht.

IT-trends

Net als in november 2013 noemen IT-managers op dit moment nog steeds security, mobility, cloud computing en BI/big data als de technologietrends die de grootste impact hebben op hun organisatie. De posities van de trends op de ranglijst van trends met de grootste impact is echter wel gewijzigd. Mobility (mobiliteit) wordt nu genoemd als trend met de grootste impact (stond op 3), gevolgd door security (blijft op 2), cloud computing (stond op 4) en BI/big data (stond op 1).

Minder managers dan verwacht hebben in het eerste kwartaal van 2014 meer IT-personeel ingehuurd. 47 procent verwachtte in november 2013 in het afgelopen kwartaal meer full-time IT-personeel in te huren, terwijl 46 procent verwachtte meer tijdelijke IT-krachten in te zullen inzetten. Slechts 35 procent van de managers geeft aan daadwerkelijk meer IT-personeel te hebben ingehuurd. TEKsystems verwacht dat dit te maken heeft met het lagere IT-budget dat veel managers tot hun beschikking hadden.

Bron: TEKsystems, Dutch IT Channel

Auteur

Raphael Klees