Petitie rentederivaten in aanloop naar Tweede Kamer debat

Column Patrick van Gerwen | Cadension

16 mei 2014

Er is volop aandacht voor de renteswap problematiek, maar een oplossing is nog ver te zoeken. In de aanloop naar het Tweede Kamerdebat over dit onderwerp is er daarom een petitie opengesteld om aan te geven dat er actie nodig is.

Whitepaper Financieringsvormen en regelingen

Twee rapporten van AFM dat banken de kwaliteit van dienstverlening rondom renteswaps in de toekomst moeten verbeteren. Rechtszaken waarbij de rechter oordeelt dat banken hun zorgplicht onvoldoende hebben ingevuld. Onderzoeken die aantonen dat het MKB voor € 51 miljard aan rentederivaten heeft met een negatieve waarde van €4 miljard. 

AFM die deze cijfers bevestigt en aanvult dat het om enkele tienduizenden gevallen gaat. Talloze media die aandacht schenken aan deze problematiek en schrijnende gevallen in beeld brengen.

Dan zal de oplossing wel nabij zijn.

Niets is minder waar. Minister Dijsselbloem bagatelliseert het probleem tegenover de Tweede Kamer. Banken reageren niet. AFM is vooralsnog terughoudend om in te grijpen.

Collectieve oplossing

Om deskundige input te geven aan de partijen die moeten bijdragen aan de oplossing, is het Kenniscentrum Rentederivaten (KCR) opgericht. Dit is een gelegenheidssamenwerking tussen diverse financieel specialisten en advocaten. Het KCR is geen stichting die collectieve rechtszaken voorbereidt, maar wil tot centrale collectieve oplossingen voor mkb-ers komen. Zij schreven daarom een rapport op basis van hun praktijkervaring, als reactie op de rapporten van AFM. Dat is niet alleen een inhoudelijke reactie, maar bevat veel aanknopingspunten die (adviseurs van) mkb-ers zelf kunnen gebruiken in hun individuele zaak met de bank. Op die manier kunnen ook ondernemers meer tegenwicht geven in deze discussies met hun bank. Bovendien staan hierin hele concrete aanbevelingen aan de banken, de politiek en AFM om te komen tot collectieve oplossingen voor dit langslepende probleem.

Concrete maatregelen

Als eerste stap in de goede richting adviseert het KCR de volgende maatregelen:

  1. Het KIFiD of een andere geschillencommissie gaat zich buigen over de problemen van individuele mkb-ers.

  2. Er wordt een bepaalde periode ingesteld, waarin banken financieringen die samen met een rentederivaat zijn afgesloten, niet vroegtijdig beëindigen. Ook bij geschillen over het rentederivaat mag de bank de kredietrelatie met de klant niet beëindigen én mag de bank geen verdere verhogingen van de opslagen doorvoeren op leningen waarop een rentederivaat van toepassing is.

Petitie

Naar aanleiding van een aantal publicaties, waaronder dit rapport van het KCR en het onderzoeksrapport van Cadension, is er op 4 juni een debat in de Tweede Kamer over rentederivaten. Het is goed mogelijk dat het probleem met rentederivaten dan wederom gebagatelliseerd wordt. Dat kan onder andere worden voorkomen door te laten zien dat het om talloze ondernemers gaat die door de bank zijn gedupeerd.

Daarom is er een online petitie opengesteld. Deze kan desgewenst anoniem worden ondertekend. Door deze petitie te ondertekenen, geef je aan dat je de aanbevelingen voor concrete maatregelen van het Kenniscentrum Rentederivaten ondersteunt. Maar laat je vooral ook merken dat je vindt dat dit een probleem is dat snelle en adequate aanpak verdient vanuit de banken, de toezichthouder en de politiek. Om te voorkomen dat mkb-ers nog jarenlang met de nasleep en financiële consequenties blijven zitten.

Auteur

Patrick van Gerwen