Renteswaps: de stand van zaken

Column Arjen Paardekooper | Protesteer bij renteswap

21 februari 2020

De afgelopen dagen zijn de renteswaps veel in het nieuws geweest, onder meer door het Kamerdebat en niet in de laatste plaats door het interview met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de heer Chris Buijink bij Nieuwsuur.

AFM

Ook de toezichthouder AFM heeft zich recent in de discussie gemengd en de banken opgeroepen zelf te onderzoeken of zij zorgvuldig hebben gehandeld, en zo niet, daartoe een oplossing te vinden.

De voorzitter van de NVB gaf in het televisie-interview aan dat bij de banken op dit moment slechts 20 zaken bekend zouden zijn. Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat wij in onze praktijk tientallen zaken behandelen, waarvan er in ieder geval 5 onder de rechter zijn.

De ervaring leert dat bij een juiste insteek de banken veelal bereid zijn om een oplossing te vinden, maar deze is altijd in het voordeel van de bank en eigenlijk nooit in het voordeel van de klant. Gezegd moet worden dat de aandacht van de politiek, de AFM en de journalistiek de banken er op dit moment wel meer toe aan het bewegen is om een minnelijke oplossing te vinden.

Kifid

Vanuit de politiek bestaat de wil om de geschillen omtrent de derivaten voor te leggen aan het Kifid, het financiële klachteninstituut. Ik volg dit met argusogen. Enerzijds zou de behandeling door het Kifid een laagdrempelige en goedkope behandeling van de klachten mogelijk maken, anderzijds is het Kifid voor en door banken opgericht en betaald en is mijn praktijkervaring dat je bij de rechter beter af bent.

Klaag bij een Renteswap

Nog steeds geldt dat als je niet (tijdig) klaagt, de bank niets voor je doet en haar kansen waarneemt om de schadelijke gevolgen van haar onjuiste advisering op jou als klant af te wikkelen. Er zijn op dit moment diverse partijen in de markt aanwezig die bezitters van de renteswap te hulp schieten. Zorg dat je een advocaat of belangenbehartiger zoals een stichting uitkiest die de juiste expertise en ervaring in huis heeft en zorg dat je tijdig schriftelijk naar de bank toe bezwaar maakt, mede ter voorkoming van verjaring van aanspraken.

Auteur

Arjen Paardekooper