VOF, vennootschap onder firma

VOF als bedrijfsvorm

27 juni 2017

Als je samen met een ander persoon een bedrijf wilt oprichten zijn er qua bedrijfsvorm meerdere opties mogelijk. Een VOF is een optie daarvan. Een VOF is een slimme manier om een bedrijf te starten. Je bent immers niet alleen afhankelijk van jouw eigen expertise.

In vijf stappen een bedrijf starten

Het is alleen wel van belang om van te voren duidelijke afspraken te hebben met je mede-firmant. Een VOF biedt vele belastingvoordelen. Je bent alleen wel privé aansprakelijk als het mis gaat met het bedrijf.

Oprichten VOF

Bij het oprichten van een VOF ben je verplicht je in laten schrijven bij het handelsregister van de kamer van koophandel. De inschrijving van een VOF is vrij makkelijk. Er worden geen extra afspraken of contracten vereist. Dit is bij het oprichten van een VOF wel belangrijk om te doen. Die afspraken kunnen worden opgesteld door middel van een vennootschapscontract. In een vennootschapscontract kunnen dingen zoals duur van de samenwerking, winst- en verliesverdeling, verlof/ziekte, toetreding of uittreding andere vennoten worden opgesteld. Het maken van goede afspraken voorkomt ruzie in het bedrijf.

Aansprakelijkheid VOF

Een belangrijk gegeven bij een VOF is dat de partners privé aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van het bedrijf. Dit houdt in dat wanneer het bedrijf failliet gaat de partners privé ook failliet gaan en altijd zullen blijven opdraaien voor de schulden. Dit werkt andersom niet. Als een partner privé in financiële moeilijkheden komt is de VOF of jij als privé persoon niet aansprakelijk voor zijn fouten.

Ontbinding VOF

Bij ontbinding of uittreding een VOF zal het gezamelijk vermogen opnieuw gewaardeerd moeten worden. De vennoot die uittreedt krijgt een bedrag dat de waarde van zijn aandeel waard was. Onderbedeling wordt dit genoemd. In veel gevallen wordt er in dit geval een adviseur aangewezen die de VOF opnieuw waardeert. Als er een firmant komt te overlijden gaat dit anders in zijn werking. De overgebleven firmant wil dan tenslotte vaak de VOF voortzetten. Met erfgenamen als zakenpartners is dit niet altijd mogelijk. Het is slim om dit soort dingen op te nemen in een vennootschapscontract. Er kan bijvoorbeeld bepaald worden dat de overgebleven firmant de helft van de VOF in termijnen aan de erfgenamen betaalt.