Subsidieregeling CCV kleinbedrijven gestopt

Ondernemers kunnen volgend jaar weer financiering krijgen

23 oktober 2014

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) stopt dit jaar de subsidieregeling voor kleinbedrijven (tot 50 werknemers). Ondernemers konden naar aanleiding van een veiligheidsscan maatregelen treffen om hun bedrijf veiliger te maken. Zij werden hierbij financieel geholpen door het CCV, die ook de scan op locatie uitvoerde. Hendrik-Jan Kaptein van het CCV: “Het geld voor dit jaar is op, maar als het goed is gaan we volgend jaar weer verder.”

Het CCV is dit jaar bij ruim 7000 ondernemers langs geweest om de veiligheid te checken. Achteraf ontving de ondernemer een rapport met advies voor veiligheidsmaatregelen. Voor zowel organisatorische maatregelen (denk aan procedures rond openen en sluiten) als technische maatregelen (denk aan hang- en sluitwerk en een alarmsysteem) kregen zij tips.

Maatregelen

Organisatorische maatregelen zijn vaak eenvoudig aan te passen, maar technische maatregelen kosten meestal geld. De ondernemer werd bij het veiliger maken van zijn bedrijf voor de helft van de kosten (met een maximum van 1000 euro) door het CCV gesponsord. Het CCV ontving een subsidie van 3,4 miljoen van het ministerie van Justitie en Veiligheid om deze regeling te kunnen bekostigen.

Volgend jaar

“Vorig jaar kwamen we wel het hele jaar door met de subsidie, dit jaar is het wat sneller op. Maar als het goed is, gaan we volgend jaar gewoon weer verder”, aldus Kaptein. In welke vorm de stimuleringsregeling Veiligheid Kleine Bedrijven volgend jaar terugkeert, is nog niet bekend. Vanaf 1 oktober dit jaar worden er geen nieuwe aanvragen voor een veiligheidsscan in behandeling genomen. Wel wordt een aantal aanvragen die op de wachtlijst staan nog afgerond.

Wil jij weten wat je zelf kunt doen om je bedrijf veiliger te maken? Doe de online veiligheidsscan!

Auteur

Romy Donk