Subsidienieuws: extra geld voor sport vooral naar sportverenigingen en combifuncties

15 december 2009

Het extra geld voor sport dat in 2008 (€ 10 miljoen) en 2009 (€ 20 miljoen) beschikbaar komt wordt grotendeels besteed aan versterking van sportverenigingen en aan combifuncties op het terrein van school en sport. Dat heeft staatssecretaris Bussemaker (VWS) bekendgemaakt. Het geld komt bovenop de € 100 miljoen die al begroot was.

Het geld is bedoeld voor extra steun aan sportverenigingen die er met het onderwijs aan werken om naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding in combinatie met sport in het primair en voortgezet onderwijs op te zetten. De staatssecretaris hoopt uiteindelijk 10% van alle Nederlandse verenigingen zover te krijgen dat zij behalve voor de eigen leden ook een belangrijke rol willen spelen voor de jeugd en voor de wijk waar de vereniging is gevestigd.

De alliantie School en Sport krijgt de komende tijd ook aandacht. Om te bereiken dat in 2010 90% van alle scholen dagelijks sport aanbiedt, wil de staatssecretaris de verenigingen professionaliseren. Bussemaker denkt dat dat kan via zogenaamde combinatiefuncties: mensen die werkzaam zijn in het sport- en bewegingsonderwijs en die aan de slag gaan met maatschappelijke taken van de sportvereniging.

Ook zal er de komende jaren extra aandacht zijn voor talentontwikkeling. Zo moet de combinatie toptrainingen en onderwijs- en studiefaciliteiten voor talenten verbeterd worden door de ontwikkeling van enkele Centra voor Talent en Onderwijs en hoogwaardige internationale trainingsprogramma’s.

Auteur

Onno Bieleman