"We hebben bewust gekozen voor financiering via de bank"

Gestapeld financieren bij bedrijfsovername

25 februari 2020

Wat komt er precies kijken bij een overname? Hoe kun je een overname financieren? De directeuren van Calpe BV delen hun ervaring.

Whitepaper Gestapeld financieren

Bedrijf: Calpe BV

Product: Materialen voor de elektrotechnische en elektronische industrie

Opgericht in: 1954

Gevestigd in: Achterveld

Aantal medewerkers: 16

Financiering voor: Bedrijfsovername

Financieringsvormen: Bancair krediet + BMKB-borgstelling, Vendor Loan, factoring en een rekening courant krediet.

Wat is de achtergrond van Calpe BV?

"Calpe BV is een familiebedrijf gespecialiseerd in het maken van elektrotechnische materialen. Onze grootvader heeft het opgericht in 1954 en later aan zijn twee zoons overgedragen. Nu was het tijd om het bedrijf over te dragen aan de derde generatie."

Hoe ging de overname in zijn werk?

“Onze vader en oom hebben eerst een waardebepaling laten doen van het bedrijf door Rembrandt Fusies & Overnames. Daarna zijn we gaan kijken wat de mogelijkheden waren en welk bedrijf ons kon begeleiden bij de overname. Samen met dat bedrijf, Iris Consultancy, hebben we gekeken welke financiers bij de overname betrokken konden worden. We hebben ook een goed plan gemaakt waarmee we de financiers konden overtuigen om ons te financieren. We hebben toen drie banken aangeschreven. We hebben bewust gekozen voor bancaire financiering. Leverancierskrediet of lenen via andere partners wilden we niet."

Welke financieringsvormen hebben jullie gebruikt voor de overname?

“We samen met ABN AMRO een passend pakket samengesteld. De overname is gefinancierd met een borgstellingskrediet en een Vendor Loan. Het borgstellingskrediet is een krediet van de bank, mogelijk gemaakt door een borgstelling vanuit de overheid (BMKB). Een Vendor Loan is een lening van de verkopende partij, in dit geval van onze vader."

Maken jullie nog gebruik van andere financieringsvormen?

"We maken ook gebruik van factoring (debiteurenfinanciering) om onze onderneming te financieren."

Waarom is er gekozen voor deze financieringsvormen?

"Financiering moet rust geven. Dat is een belangrijk uitgangspunt. Ons bedrijf en onze markt groeien nog altijd, maar je moet altijd rekening houden met mindere tijden. Dan moeten je financieringsverplichtingen niet te zwaar zijn. Daarom hebben we diverse componenten van financiering die ook mee kunnen groeien en krimpen met het bedrijf. Voor de overname hadden we gewoon een bepaald bedrag nodig. Door het borgstellingskrediet kwamen we al een heel eind, maar de Vendor Loan van onze vader was het beslissende puzzelstukje in de totale financiering.

Daarnaast gebruiken we factoring als een elastische financieringsvorm. De opstart van zo’n financiering heeft wel wat meer voeten in de aarde. De opstartkosten zijn relatief hoger en de financier krijgt veel inzicht in de financiën en het debiteurenbeheer van je onderneming. Dat is wel iets om bij stil te staan. Vertrouwen is cruciaal. Dat moet eerst gewonnen en daarna bewezen worden. Inmiddels ervaren we factoring als een zeer prettige financieringsvorm. Als je groeit, groeit het mee. Je wordt er niet door tegengehouden."

Was het makkelijk om financieringsvormen te combineren?

"Met de juiste partijen aan tafel zitten is daarbij heel belangrijk. Je moet elkaars belangen kennen. De bank wil je helpen, maar natuurlijk ook geld verdienen en niet teveel risico lopen. Als bedrijf wil je ook de beste financiering, niet teveel betalen en op de juiste tijd bedragen kunnen terugbetalen. De voorwaarden die een financier stelt en het stukje vertrouwen geven uiteindelijk de doorslag."

Hoe kun je je als ondernemer goed voorbereiden op een passende financiering?

"We hebben ons wel ingelezen in alle financieringsvormen die onze consultants en de bank voorlegden. Als ondernemer ben je geen bankier. We hebben ons wel eerst globaal laten informeren. Wat reële rentes zijn, bijvoorbeeld. Het is echt een vertrouwenskwestie. Je moet het vertrouwen hebben dat je goed geïnformeerd wordt. We zijn met verschillende partijen in gesprek geweest en uiteindelijk kies je voor degene die je het meest vertrouwt."

"Ook een goed plan is heel belangrijk. We hadden een hele heldere begroting. De bank wil weten: hoe kun je het bedrag terugbetalen? En hoe kun je dat waarborgen? We hebben dat tot in detail uitgewerkt. Belangrijk was ook dat we de laatste 3, 4 jaar een grote omzetgroei hebben ontwikkeld in een nieuwe markt, die ik zelf heb beheerd. De bank let ook sterk op je capaciteiten als ondernemer. Eerst de vent, daarna de tent."

Nog tips voor andere ondernemers?

"Zorg dat je de juiste partij zoekt om een overname te begeleiden en de juiste financier. Dat is heel belangrijk. Vraag verschillende offertes op. Vergelijk ze en ga samen om de tafel.

Ook moet je hele duidelijke afspraken maken met de verkopende partij en deze formeel vastleggen. Leg vast wie erbij betrokken is. Zo hadden wij bij de overname een objectieve advocaat die beide belangen ging behartigen, maar onze oom had later ook nog eigen advocaat ingeschakeld. Hierdoor duurde het traject veel langer en gingen gemaakte afspraken opnieuw op de schop. Dat was een vervelende situatie. Dus ga voor de overname een convenant aan en leg vast welke partijen een rol spelen."

Auteur

Raphael Klees