'Minder feestjes en extra’s door werkkostenregeling'

Tips voor de nieuwe werkkkostenregeling

10 december 2014

Ondernemers bezuinigen volgend jaar massaal op extra’s voor personeel, zoals feestjes, uitjes en kerstpakketten. Dat schrijft het Algemeen Dagblad op gezag van belastingexperts Deloitte en KPMG. Volgens MKB Servicedesk, VNO-NCW en MKB-Nederland valt het wel mee, maar ook MKB Servicedesk krijgt veel vragen over de nieuwe werkkostenregeling (WKR). Daarom zetten wij de veranderingen voor jou op een rij.

Whitepaper Gestapeld financieren

Een nieuwe medewerker aannemen

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwste werkkostenregeling. Met deze nieuwe regeling heb je een belastingvrije ruimte van 1,2 procent (was 1,5 procent) van de totale loonsom, waarbinnen je je personeel bepaalde vergoedingen en verstrekkingen kunt bieden. Dit is dus een vast bedrag. Als je boven dit bedrag uitkomt, betaal je over de extra kosten een eindheffing van 80 procent.

Niet op de hoogte

Volgens Deloitte en KPMG zijn veel ondernemers nog niet op de hoogte van de verandering. Minstens 20 procent heeft zijn arbeidsvoorwaarden nog niet aangepast, zeggen de experts. Zij lopen risico op een naheffing. Jurgen Stormmesand van KPMG zegt tegen MKB Servicedesk: "Als ik met bedrijven kijk naar hun personeelskosten, zien we vooral de personeelsfeestjes als oorzaak dat zij boven de belastingvrije ruimte van 1,2 procent zullen uikomen. Feestjes zijn daarom vaak hetgeen waarop ondernemers gaan bezuinigen."

Geen signaal dat ondernemers gaan korten

Ook het supportteam van MKB Servicedesk krijgt veel telefoontjes binnen over de WKR-regeling. Echter, het signaal dat ondernemers gaan korten op bepaalde personele extra's krijgen wij niet. Hetzelfde geldt bij VNO-NCW en MKB-Nederland. Wel vragen veel ondernemers zich af hoe het zit met laptops en telefoons van de zaak. Als deze onder het zogenaamde 'noodzakelijkheidscriterium' vallen, zijn ze vrijgesteld. Maar zo niet: dan vallen ze in de vrije ruimte, waar dus ook zaken als kerstpakketten, een sportschoolabonnement en personeelsfeestjes onder vallen. En dan zou het weleens krap kunnen worden.

Bezuinigen hoeft niet te betekenen dat je helemaal geen feestjes of extra's kunt geven. Hieronder tips waarmee jij slim kunt in te spelen op de werkkostenregeling:

Mobiele telefoon

Je kunt je werknemers belastingvrij een mobiele telefoon en een telefoonabonnement geven binnen de werkkostenregeling. Het vergoeden of verstrekken van een mobiele telefoon en abonnement valt binnen het vaste bedrag en is altijd belast. Het afsluiten of omzetten van het abonnement op naam van de werkgever is dus fiscaal aantrekkelijk. In dat geval is er sprake van een ter beschikking stelling, in plaats van een vergoeding of verstrekking.

Lunch

Lunches in de bedrijfskantine vallen binnen de werkkostenregeling. Je moet het normbedrag ten laste leggen van de vrije ruimte of als loon verwerken bij de werknemer.

Als het zakelijk karakter overheerst bij een lunch, bijvoorbeeld een zakenlunch met klanten, opdrachtgevers of externen, dan geldt vrijstelling. De kosten van de werknemer komen dan niet in de vrije ruimte. Ook als een werknemer de kosten van de lunch voorschiet, zijn de lunchkosten onbelast. Het zijn dan zogenaamde ‘intermediaire kosten’. Het moet dan wel om een zakelijke lunch gaan die buiten de vaste werkplek plaats vond.

Personeelsfeest: op eigen terrein

Voor een personeelsfeest gelden binnen de werkkostenregeling in principe geen vrijstellingen en vallen binnen het vaste bedrag van de werkkostenregeling. Besteed je te veel aan je bedrijfsfeestjes of uitjes, dan moet je 80 procent eindheffing betalen. Er is wel een uitzondering. Als het personeelsfeest op de werkplek, of op het terrein van de werkgever (waarvoor arboverantwoordelijkheid bestaat) plaatsvindt, wordt het feest vrijgesteld van belastingheffing.

Personeelsvereniging

Uitkeringen en verstrekkingen verricht door de personeelsvereniging zijn vrijgesteld van de werkkostenregeling. De personeelsvereniging kan bijvoorbeeld belastingvrij een kerstpakket of een extra uitkering in geld verstrekken. De bijdrage die jij als werkgever in het personeelsfonds stort, mag je aftrekken van de winst.

Fietsplan

Wil je jouw medewerkers een fiets geven? Tot 1 januari gold het Fietsplan, waarmee dat voordelig kon. Met de nieuwe werkkostenregeling valt de fiets van de zaak binnen het vaste bedrag. Het bedrag voor een fiets gaat dus af van geld voor feestjes, lunches en andere extra's. Wat je wel kunt doen, is fietsen stimuleren met een hogere reiskostenvergoeding. Vaak krijgen de werknemers maar zo’n 10 cent per kilometer voor een (elektrische) fiets, maar dit zou verhoogd kunnen worden tot 19 cent per kilometer zonder dat dit verdere fiscale consequenties heeft.

Benut ruimte optimaal!

Heb je aan het eind nog ruimte over binnen jouw vaste bedrag? Benut die dan optimaal, bijvoorbeeld voor extra vergoedingen of verstrekkingen aan het einde van het jaar.

Het eindheffingstarief van 80 procent toepassen kan gunstig zijn. Bijvoorbeeld bij bonussen. Stel dat jouw werknemer in de 52 procent schijf valt en een bonus ontvangt van 10.000 euro netto. Bruteer (van netto naar bruto) jij deze bonus, dan kost het jou 10.000 + 108,3 procent = 20.830 euro.

Als jij over deze bonus de eindheffing van 80 procent toepast, kost het je euro 10.000 + 80 procent = 18.000 euro (mits over het maximumpremieloon al werknemersverzekeringen zijn afgedragen). 

Auteur

Claartje Vogel