Efficiënt gebruik nieuwe IT grote uitdaging voor bedrijven

Nederland koploper flexibel werken

29 november 2017

Driekwart van de Nederlandse bedrijven heeft flexibel werken ingevoerd. Daarmee is Nederland koploper in (West) Europa. De grootste uitdaging voor bedrijven bij flexibel werken is het gebruik van nieuwe IT. Medewerkers worstelen met nieuwe software en mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets.

Whitepaper Customer Relationship Management (CRM)

Dit blijkt uit het internationaal vergelijkend onderzoek ‘IT & Flexibel werken’ van BakkerElkhuizen  onder ruim 520 IT-professionals uit het Verenigd Koninkrijk (UK), Duitsland, Nederland en België. 

De top drie uitdagingen bij flexibel werken:

  1. Efficiënt gebruik van nieuwe IT-technologie door medewerkers

  2. Beveiliging (security-issues)

  3. Beheersbaarheid van de infrastructuur

Nederland koploper flexibel werken

Flexibel werken is in alle landen normaal geworden. In Nederland geeft driekwart van de IT-professionals aan dat in de organisatie waar zij werkzaam zijn flexibel werken is ingevoerd. Maar ook in de UK (65 procent), Duitsland (60 procent) en België (57 procent) is in de meerderheid van de organisaties flexibel werken ingevoerd. In België en Duitsland zitten daarnaast nog negentien procent van de bedrijven midden in de uitrol of hebben de invoering van flexibel werken binnen drie jaar gepland. In Duitsland en Nederland is dat bij circa een op de acht organisaties het geval.

IT-afdeling drukker door flexibel werken

In het onderzoek werden de IT-professionals ook naar hun rol gevraagd bij de invoering van flexibel werken. In Duitsland (45 procent), België (43 procent) en de UK (37 procent) is de primaire rol van IT vooral adviserend geweest. Opvallend is dat in Nederland maar een kwart een adviserende rol had en dat bijna de helft aangeeft helemaal geen rol te hebben bij de invoering van flexibel werken. Beslissend is IT het vaakst in de UK met 34 procent. Voor de meeste IT’ers zijn de taken na de invoering van flexibel werken niet veranderd. Maar als ze wel veranderen, zoals toch een derde van de IT’ers aangeeft, dan komen er vooral taken bij voor IT. Met name de beveiliging en het beheer zijn anders geworden voor de IT-professional. 

Aanbod accessoires flexibel werken onvoldoende

In België noemt 97 procent van de IT-professionals de laptop de belangrijkste tool voor flexibel werken. In Nederland is dat 82 procent en in Duitsland 67 procent. In de UK kiest IT beduidend minder voor de laptop, maar met 48 procent kiest toch bijna een meerderheid voor de laptop. Hoewel de laptop de belangrijkste tool is, vindt een meerderheid van de IT-professionals dat medewerkers onvoldoende ondersteund worden in het flexibele werken met computeraccessoires die nodig zijn voor comfortabel werken met een laptop.

Minder dan de helft van de IT-afdelingen ziet ergonomie als belangrijk aandachtspunt. In Nederland en België schenkt slechts een kwart er aandacht aan. Duitsland en de UK scoren hierop beter; resp. 49 procent en 46 procent van de IT-afdelingen vindt ergonomie belangrijk. Dit verschil is mede te verklaren doordat de laatste twee landen ook relatief hoog scoren op ‘gezondheid medewerkers’ en ‘medewerkerstevredenheid’ als één van de belangrijkste redenen voor het invoeren van flexibel werken, wat in Nederland en België niet het geval is.

Bronnen: BakkerElkhuizen, ManagersOnline