3 reorganisaties in 6 jaar tijd en toch positief

Onderneming in beeld - Drukkerij Hazenberg

22 april 2016

Als financieel manager van een drukkerij met veertig personeelsleden is Petra Oomens aardig thuis in belastingen, loonkosten, jaarrekeningen en budgetten. Ze is, samen met ondernemer Bas Burmanje, verantwoordelijk voor alle financiële zaken én de personeelszaken van het bedrijf. En door diverse reorganisaties in de afgelopen jaren, is besparen op personeelskosten iets waarover zij als geen ander kan meepraten.

Woelige jaren achter de rug

In 2009 vond de eerste reorganisatie plaats, een rechtstreeks gevolg van de economische crisis. Van een aantal oudere werknemers is daarom - gelukkig met een goede regeling - afscheid genomen. In 2012 was het weer raak: dit keer moesten twaalf mensen worden ontslagen. Twee jaar later, in 2014, moesten Petra en Bas concluderen dat de personeelslasten nog altijd te hoog waren ten opzichte van de brutomarge. Aanleiding tot een investeringsplan. “Dit alles om de tarieven voor de klant nog een beetje acceptabel te houden. De prijzen van drukwerk staan namelijk erg onder druk sinds digitaal drukwerk in opmars is en er minder vraag is naar analoog drukwerk,” legt Bas uit.

Personeel onbetaald extra laten werken

Het concrete gevolg van dit investeringsplan? Het personeel zou veertig uur per week gaan werken, maar er slechts zesendertig betaald krijgen. Die vier extra uren gingen in een reservepotje en bij winst zou deze som alsnog uitgekeerd worden. “Het was een uitdagend plan en mooi om te zien dat bijna iedereen zonder te mokken meedeed. Goed voor de teamgeest ook,” blikt Petra terug. Helaas was 2014 voor de grafische industrie wederom een zwaar jaar. De vraag naar analoog drukwerk nam meer af dan verwacht. Een volgende reorganisatie kon niet uitblijven en dus zijn er per 1 januari 2015 nog meer mensen ontslagen. Waar het in 2012 vooral de uitvoerende laag betrof, is nu het midden management ertussenuit gehaald. “We werken nu meer lean & mean,” aldus Petra. Waarmee ze bedoelt dat ze nu meer doen met minder. Er wordt efficiënter gewerkt en alle vaardigheden worden ten volle benut.

Procent verzuim kost 30.000 euro

Het ziekteverzuim is momenteel iets hoger dan het altijd was: bijna 5 procent in plaats van de 2 procent die ze gewend waren. Petra is bezig op het gebied van arbozaken een en ander anders te organiseren. Zo had de onderneming altijd een ziekengeldverzekering met daaraan gekoppeld een arbodienst. Nu onderzoekt ze de optie om de arbodienstverlening los te koppelen en een 'in house arboarts' in te huren. Dit werkt concreet en efficiënt en ze verwachten op die manier nog beter voor hun mensen te kunnen zorgen. “Én geld te besparen, want elke procent ziekteverzuim kost ons gemiddeld 30.000 euro per jaar!”, vertelt Petra.

Besparen op feesten en personeelsvoorzieningen

De meeste ondernemers die bezuinigen, doen dit op meerdere fronten. Zo ook Drukkerij Hazenberg. “We hebben de kerstborrel klein gehouden, maar bewust wel door laten gaan. Het levert op andere fronten zo veel op, dat we graag investeren in een goede sfeer. Verder zitten we ver binnen de grenzen wat betreft de werkkostenregeling, dus er zijn weinig andere zaken waar we op kunnen besparen. In 2014 konden we zelfs gewoon meedoen met het fietsplan. Of dit in 2015 nog mogelijk is, moeten we nog uitzoeken,” aldus Bas.

Arbeidsgehandicapten, ouderen en stagiaires

Gemiddeld werken er twee mensen met een handicap in de drukkerij. Het zijn trouwe én goedkope krachten die - met duidelijke aansturing - simpel repeterend werk, zoals stansen en vouwen, prima kunnen uitvoeren. Petra heeft voorheen ook subsidies ontvangen voor het werken met ouderen. Ook met stagiair(e)s is het bedrijf bekend.

Goedkope postbode

Sinds 2014 werkt Hazenberg met ‘dePostBode’, een regionale haal-en-brengservice voor de post. De Postbode werkt met gesubsidieerde krachten en is een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld TNT. “We hoeven nu niet meer zelf te frankeren en geen brieven of pakketjes meer op te halen of te brengen,” vertelt Petra. “We besparen er dus tijd en geld mee.”

Samenwerking en vernieuwing

Petra en Bas hebben naar eigen zeggen ‘zin in 2015’. “Waar momenteel nog veel grijs is, zal snel meer zwart en wit te zien zijn”, leggen ze uit. “We staan nooit stil hier en dat is ook het leuke! Soms doen we een stapje terug om er daarna weer twee vooruit te kunnen doen. Met nieuwe producten met concurrerende prijzen en betere marges (zoals digitaal printen), efficiënter werken en met een goede samenwerking (bijvoorbeeld met bedrijven in de regio wat betreft werving), gaan we het gewoon halen. Wij zijn klaar voor de toekomst!”