Wat is solvabiliteit en hoe bereken ik dit?

Uitleg en een rekenvoorbeeld

25 maart 2020 03 november 2020

Je solvabiliteit laat zien in hoeverre jouw bedrijf afhankelijk is van schuldeisers. De bank vraagt ernaar als je een kredietaanvraag doet. Met dit cijfer kun je zien of je aan al je betalingsverplichtingen kunt voldoen in het geval dat je stopt of failliet zou gaan.

Waar wil jij in groeien?

In dit artikel

Ook voor financiers en leveranciers is je solvabiliteit belangrijk. Het geeft aan dat je genoeg zekerheden biedt om aan je betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en dat zij dus gerust zaken met je kunnen doen.

Solvabiliteit is net als rentabiliteit en liquiditeit een van de financiële ratio’s. Met deze getallen zie je precies hoe je bedrijf ervoor staat.

Balans

Je berekent de solvabiliteitsratio met gegevens uit je balans. Dat kan op verschillende manieren. We nemen je mee in een van de meest gebruikte:

Solvabiliteit = je eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen (= eigen vermogen, kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen), vermenigvuldigd met 100 procent. 

Om aan te geven dat je bedrijf gezond is, moet de solvabiliteit minstens 25 tot 40 procent zijn. Het precieze minimum is afhankelijk van in hoeverre je je bezittingen direct zou kunnen verkopen. Als je bijvoorbeeld veel kasgeld hebt, hoef je minder eigen vermogen te hebben. Voorraden moet je eerst verkopen, dus daar gaat meer tijd overheen. De minimale solvabiliteit om financieel gezond te zijn, is ook afhankelijk van de branche en de ondernemingsvorm

Debt ratio

Je kunt ook je debt ratio uitrekenen.

Debt ratio = het vreemd vermogen (kort en lang) gedeeld door het totale vermogen, keer 100 procent.

De vuistregel voor geldschieters is dat dit getal maximaal 80 procent mag zijn, al is dit natuurlijk altijd ook afhankelijk van de situatie. 

Kort vreemd vermogen is vermogen dat je binnen een jaar zal moeten betalen. Je crediteuren vallen hieronder (de wettelijke betaaltermijn is immers 30 dagen) en bijvoorbeeld ook je salarissen of kortlopende leningen van de bank. Lang vreemd vermogen is een lening die je in meerdere jaren mag aflossen, zoals een hypotheek of de meeste bancaire leningen.

Ingewikkeld? We geven je een rekenvoorbeeld. Stel, dit is je balans:

Activa / DebetPassiva / Credit
Inventaris: € 400.000Eigen vermogen: € 500.000
Voorraad: € 300.000Lening van bank: € 200.000
Debiteuren: € 200.000Crediteuren: €  150.000
Kas: € 100.000Salarissen: € 150.000
Totaal: € 1.000.000Totaal: € 1.000.000

De solvabiliteit is in dit geval het eigen vermogen (500.000) gedeeld door het totale vermogen (1.000.000) keer 100 procent. Deze som komt uit op 50 procent, meer dan genoeg dus.

Download:
Onbetaalde facturen

De debt ratio is het kort vreemd vermogen (150.000 crediteuren plus 150.000 salarissen) plus het lang vreemd vermogen (de banklening van 200.000) gedeeld door het totale vermogen, keer 100 procent. Dit is in dit geval 500.000 / 1.000.000 = 0,5 x 100 procent is 50 procent. Ook dit is prima. Als het debt ratio daalt, stijgt de solvabiliteit. Het bedrijf heeft dan meer eigen vermogen en leunt dus minder zwaar op geldschieters.

Optie

Een andere manier om het solvabititeitsratio uit te rekenen, is om het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen. In dit geval is dat 500.000 / 500.000 x 100 procent = 100 procent. Dat komt omdat het eigen vermogen en het vreemd vermogen even hoog zijn. De stelregel bij dit bedrag is dat de solvabiliteit nu minimaal tussen de 50 en 80 procent moet uitkomen, om aan te tonen dat je bedrijf gezond is. Je eigen vermogen is dan minimaal een kwart tot 40 procent van je totale vermogen.